Don't worry, be happy – en tilstandsrapport for de nordiske demokratier

28.08.19 | Nyhed
Valgbod
Fotograf
Ritzau/Scanpix.dk
Hvor meget tillid har den nordiske befolkning til de demokratiske institutioner og politikere? Hvor aktivt deltager nordboerne i demokratiet? En ny rapport har set nærmere på tilstanden i de nordiske demokratier. Resultaterne er positive, men rapporten peger også på områder, hvor vi skal blive bedre.

I den offentlige debat tales der meget om, at demokratiet står over for store udfordringer, og at det politiske engagement er på retur.  Men hvordan står det egentlig til i Norden? Nordisk Ministerråd har sammenlignet undersøgelser, som er foretaget blandt indbyggerne i de nordiske lande fra 2002 til 2016. 7.000 nordiske borgere er med i undersøgelsen. Målet med rapporten "Don't worry, be happy – en tilstandsrapport for de nordiske demokratier" var at kigge nærmere på udviklingen af borgernes interesse for politik og det politiske engagement. Rapporten ser også på nordboernes tillid til politikerne og parlamenterne.

– Undersøgelsen indikerer, at både interessen for politik og tilliden til politikerne og de demokratiske institutioner stadig er høj i Norden. Denne stabilitet er især interessant i sammenligning med den øgede mistillid til den politiske sfære, som vi ser i andre dele af verden, siger forfatteren af rapporten, Christoffer Waldemarsson.

Undersøgelsen indikerer, at både interessen for politik og tilliden til politikerne og de demokratiske institutioner stadig er høj i Norden. Denne stabilitet er især interessant i sammenligning med den øgede mistillid til den politiske sfære, som vi ser i andre dele af verden.

Christoffer Waldemarsson, forfatter af rapporten.

Udviklingen

Rapporten konkluderer, at der alt i alt har været en positiv udvikling i de nordiske lande fra 2002 til 2016. De nordiske borgeres politiske interesse er steget fra 55,1 procent til 62,6 procent. Nordboerne er mere interesserede i politik end befolkningen generelt i Europa, og selv om valgdeltagelsen er faldet i både Norden og resten af Europa, er den stadig højere i Norden. I Norden er valgdeltagelsen i gennemsnit 80 procent mod 68 procent i Europa.

Selv om man kan se en svag gennemsnitlig nedgang i tilliden til den politiske sfære, ligger de nordiske lande højt i et internationalt perspektiv. Faktum er at den negative tendens, som vi ser i resten af Europa ikke gælder i Norden. Norge udmærker sig som det land, hvor befolkningen stoler mest på det nationale parlament, mens Island har den laveste tillid til den politiske sfære.

– I en tid med politiske forandringer og en stigende mistillid til politiske institutioner på globalt plan, er det interessant at undersøge, hvordan det står til i Norden. Vi skal glæde os over, at udviklingen i Norden overvejende er positiv i modsætning til tendensen i resten af Europa, men vi skal også huske, at demokratiet skabes hver dag. Vi må ikke hvile på laurbærrene, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki.

Norden og EU

Sammenlignet med borgerne i resten Europa har de nordiske borgere en betydeligt højere grad af tillid til Europa-Parlamentet. I Europa svarer 30 procent, at de har en høj tillid til Europa-Parlamentet. I Norden er tallet 43 procent. Det er en stigning på hele 26 procent siden 2002.

I en tid med politiske forandringer og en stigende mistillid til politiske institutioner på globalt plan, er det interessant at undersøge, hvordan det står til i Norden. Vi skal glæde os over, at udviklingen i Norden overvejende er positiv i modsætning til tendensen i resten af Europa, men vi skal også huske, at demokratiet skabes hver dag. Vi må ikke hvile på laurbærrene.

Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk Ministerråd.