FN’s undergeneralsekretær: De nordiske lande skal gøre mere for at løse flygtningekrisen

28.10.15 | Nyhed
Christian Friis Bach
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Christian Friis Bach, leder af FN’s Økonomiske Kommission for Europa, opfordrede i sin tale til forsamlingen på Nordisk Råds session de nordiske lande til at forsvare migranters rettigheder, stå fast over for racisme og had samt støtte mere omfattende tilgange til håndteringen af og løsningen på flygtningesituationer.

– Et land bliver ikke svagere af at forsvare migranters og flygtninges rettigheder. Det bliver stærkere. Vi kan og må ikke vende en migrationskrise til en krise om global solidaritet. Vi skal stå fast over for racisme og had. Dette er hovedbudskabet, som jeg overbringer fra generalsekretæren, sagde FN’s undergeneralsekretær Christian Friis Bach til de nordiske ministre og parlamentarikere, der var samlet i Reykjavik.

Christian Friis Bach understregede ligeledes vigtigheden af et stærkt internationalt samarbejde og en stærk international koordinering – især på regionalt plan.

Udvis menneskelighed, og beskyt menneskerettighederne.

– De nordiske lande har i løbet af de 70 år, FN har eksisteret, altid været blandt de største fortalere for menneskerettigheder. Denne position har medført stor respekt for jer overalt i verden. Jeg opfordrer jer på det kraftigste til ikke at risikere at smide jeres historiske position væk i en migrations- og flygtningekrise, som I er i stand til at håndtere og styre, hvis I arbejder sammen. Jeg henstiller i stedet til, at I udviser menneskelighed og beskytter alle migranters og flygtninges menneskerettigheder uanset deres status.

Vi kan og må ikke vende en migrationskrise til en krise om global solidaritet. Vi skal stå fast over for racisme og had.

Der er behov for en stærk nordisk røst

FN's undergeneralsekretær understregede behovet for en stærk nordisk røst.

– De nordiske lande kan støtte mere omfattende tilgange til håndteringen af og løsningen på flygtningesituationer, der bygger på et stærkt internationalt samarbejde og en stærk international koordinering – især på regionalt plan. Intet land, som handler på egen hånd, kan håbe på effektivt at prøve kræfter med de udfordringer og muligheder, som menneskelig mobilitet byder på i denne globaliserede verden.

FN tror på et stærkt og urokkeligt engagement til at redde liv, og Christian Friis Bach opfordrede forsamlingen til at sikre beskyttelsen af migranter og flygtninge, deres menneskerettigheder samt flygtninges ret til at søge asyl.

– Vi skal følge princippet om ligebehandling i forhold til både flygtninge og migranter og behandle dem med værdighed og respekt. Vi skal slutte os sammen for at udrydde de hensynsløse kriminelle netværk bestående af menneskehandlere og menneskesmuglere. Vigtigst af alt skal vi styrke samarbejdet mellem oprindelseslande, transitlande og destinationslande og forpligte os til en retfærdig fordeling af ansvar, sluttede FN’s undergeneralsekretær Christian Friis Bach.

Videointerview

Christian Friis Bach taler om flygtninge- og migrationskrisen på Nordisk Råds session i Reykjavik: