FNs visegeneralsekretær: Norden må gjøre mer for å løse flyktningkrisen

28.10.15 | Nyhet
Christian Friis Bach
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Christian Friis Bach, UNECEs sjefssekretær, oppfordret de nordiske landene til å verne om rettighetene til migranter, stå opp mot rasisme og hat, og støtte mer omfattende tiltak for å løse flyktningsituasjonen i talen sin til Nordisk ministerråds forsamling.

– Hvis dere kjemper for rettighetene til migranter og flyktninger, vil ikke det svekke dere som land. Det vil gjøre dere sterkere. Vi kan ikke, og må ikke, gjøre flyktningkrisen til en global solidaritetskrise. Vi må stå opp mot rasisme og hat. Det er hovedbudskapet jeg har med fra generalsekretæren, sa FNs visegeneralsekretær, Christian Friis Bach, til de nordiske ministrene og parlamentarikerne som var samlet i Reykjavik.

Friis Bach understreket også viktigheten av sterkt internasjonalt samarbeid og koordinering, spesielt på regionalt nivå.

Vis medmenneskelighet og vern om menneskerettighetene

– I de 70 årene FN har eksistert, har de nordiske landene alltid vært blant de sterkeste forkjemperne for menneskerettigheter. Denne holdningen har gjort at dere har opparbeidet dere stor respekt over hele verden. Jeg oppfordrer dere på det sterkeste om ikke å fravike denne holdningen når dere nå står overfor en flyktningkrise dere kan håndtere, hvis dere samarbeider. I stedet oppfordrer jeg dere til å vise medmenneskelighet og beskytte menneskerettighetene til alle flyktninger og migranter, uavhengig av deres status.

Vi kan ikke, og må ikke, gjøre flyktningkrisen til en global solidaritetskrise. Vi må stå opp mot rasisme og hat.

Det er behov for en kraftig nordisk stemme

FNs visegeneralsekretær understreket behovet for en kraftig nordisk stemme.

– De nordiske landene kan støtte mer omfattende tiltak for å håndtere og løse flyktningsituasjonen, basert på sterkt internasjonalt samarbeid og koordinering, spesielt på regionalt nivå. Ingen land kan handle på egenhånd og tro at de kan hanskes med utfordringene og mulighetene som følger av menneskelig mobilitet i en globalisert verden.

FN har et sterkt og urokkelig engasjement for å redde liv, og Friis Bach oppfordret forsamlingen til å verne om migrantene og menneskerettighetene, samt retten for flyktninger til å søke asyl.

– Vi må bruke prinsippet om likebehandling på både flyktninger og migranter, og møte dem med respekt og verdighet. Vi må slå oss sammen og bekjempe de hensynsløse kriminelle nettverkene som driver med menneskesmugling. Og sist, men ikke minst, må vi styrke samarbeidet mellom opprinnelsesland, transittland og destinasjonsland, og fordele ansvaret på en rettferdig måte, konkluderte FNs visegeneralsekretær, Christian Friis Bach.

Videointervju

Christian Friis Bach kommenterer flyktning- og migrasjonskrisen under Nordisk råds sesjon i Reykjavik: