FN:s undergeneralsekreterare: De nordiska länderna måste göra mer för att lösa flyktingkrisen

28.10.15 | Nyhet
Christian Friis Bach
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
I sitt anförande på Nordiska rådets session uppmanade Christian Friis Bach, ordförande för FN:s ekonomiska kommission för Europa, de nordiska länderna att försvara migranters rättigheter, bekämpa rasism och hat, och att främja mer heltäckande perspektiv på hur flyktingsituationer kan hanteras och lösas.

- Att försvara migranters och flyktingars rättigheter försvagar er inte som länder. Det gör er starkare.  Vi kan inte och får inte förvandla en migrationskris till en kris för den globala solidariteten. Vi måste bekämpa rasism och hat.  Det här är det centrala budskapet som jag förmedlar från generalsekreteraren, sade FN:s generalsekreterare Christian Friis Bach till de nordiska ministrarna och parlamentarikerna församlade i Reykjavik.

Christian Friis Bach betonade även vikten av starkt internationellt samarbete och god samordning, särskilt på regional nivå.

Visa mänsklighet och skydda mänskliga rättigheter

- De nordiska länderna har under Förenta nationernas hela 70-åriga existens hört till de starkaste förespråkarna för mänskliga rättigheter. Ni har vunnit respekt i hela världen för denna position. Jag uppmanar er verkligen att inte äventyra er historiska position i en migrations- och flyktingkris som ni kan hantera, som ni kan handskas med, om ni arbetar tillsammans. Jag uppmanar er att i stället visa mänsklighet och skydda alla flyktingars och migranters mänskliga rättigheter, oavsett deras status.

Vi kan inte och får inte förvandla en migrationskris till en kris för den globala solidariteten. Vi måste bekämpa rasism och hat.

En stark nordisk röst behövs

FN:s undergeneralsekreterare framhäll behovet av en stark nordisk röst.

- De nordiska länder skulle kunna främja mer heltäckande perspektiv på hur flyktingkrisen kan hanteras och lösas, vilket kräver ett starkt internationellt samarbete och god samordning, särskilt på regional nivå. Inget enskilt land kan på egen hand hoppas att effektivt lösa utmaningarna och möjligheterna som mänsklig mobilitet skapar i vår globaliserade värld.

FN:n tror på ett starkt och orubbligt arbete för att rädda liv, och Christian Friis Bach uppmanade sessionsdeltagarna att säkerställa skyddet av flyktingar och migranter samt deras mänskliga rättigheter och flyktingars rätt att söka asyl.

- Vi måste tillämpa icke-diskrimineringsprincipen på såväl flyktingar som migranter och behandla dem med värdighet och respekt. Vi måste förena våra krafter för att få bukt med hänsynslösa kriminella nätverk av människohandlare och -smugglare. Och det allra viktigaste är att vi måste förstärka samarbetet mellan ursprungsländer, transitländer och destinationsländer, avslutade FN:s undergeneralsekreterare Christian Friis Bach.

Videointervju

Christian Friis Bach kommenterar flykting- och migrationskrisen vid Nordiska rådets session i Reykjavik: