Indstil en kandidat til Nordisk Råds miljøpris 2023

07.02.23 | Nyhed
Miljøpris 2023 denim tekstil
Photographer
Nanna Navntoft / Ritzau Scanpix

Årets tema omhandler hele tekstilets levetid fra råvareproduktion til design, salg og genanvendelse.

Nordisk Råds miljøpris inviterer offentligheden til at indstille kandidater til prisen. Årets tema er bæredygtig produktion og forbrug af tekstiler.

Produktionen og forbruget af tekstiler er forbundet med store negative aftryk på både miljø og klima. Med årets tema ønsker bedømmelseskomitéen at sætte fokus på, at Norden kan være frontløber på den nødvendige omstilling i hele tekstilværdikæden.

- Den uholdbare omgang med tekstiler er et globalt problem, men vi i Norden har en særlig forpligtelse til at ændre adfærd og omstille os. Vi har nemlig et massivt forbrug, der påvirker langt ud over vores landegrænser. Kort fortalt køber vi for meget, bruger, det vi køber, for lidt, og så genbruger vi ikke nok, siger Cilia Indahl, forperson for bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds miljøpris.

Årets tema omhandler hele tekstilets levetid fra råvareproduktion til design, salg, reparation, genanvendelse og bortskaffelse.

- Vi er i en situation, hvor vi skal reducere forbruget, forlænge tekstilernes levetid og introducere cirkulære forretningsmodeller. Vi håber at miljøprisen kan være med til at vise, at en bæredygtig tekstilindustri er mulig og at der allerede eksisterer gode eksempler, man kan lade sig inspirere af, siger Cilia Indahl.

Læs mere om årets tema herunder:

Bæredygtig produktion og forbrug af tekstil 

Tekstilindustrien har mange sociale, miljømæssige og klimamæssige udfordringer. Bæredygtig tekstilproduktion og større hensyn til forbruget i Norden kan bidrage til at fremme udviklingen på globalt niveau.

 

Den dominerende forretningsmodel inden for produktion og forbrug af tekstil er baseret på produkter af lav kvalitet, hurtige skift i moden og et stigende forbrug. Tekstilproduktion tramper ofte på menneskerettigheder og benytter underbetalt arbejdskraft. Især den seneste tids debat om etiske problemstillinger som børnearbejde og tvangsarbejde har ændret virksomhedernes indkøbspolitikker.

 

Eftersom tøj og tekstil er en del af et komplekst globalt system, er det vigtigt, at man ikke bare kigger på forsyningskædens sociale effekter, men også dens indvirkning på miljøet. Hvert sekund brændes eller deponeres et helt lastbilslæs med tekstilaffald. Tekstilindustrien står for 4 procent af det globale ferskvandsforbrug og lægger beslag på landområder, som ellers skulle bruges til fødevareproduktion. Især bomuldsproduktion kræver store mængder vand og store landområder. Tekstilindustrien står desuden for 10 procent af den industrielle udledning af kuldioxid, 16 procent af forbruget af bekæmpelsesmidler, 20 procent af den globale udledning af vandforurening og 35 procent af mikroplasten i havet. 

 

De flerdimensionelle og systemiske problemer i tekstil- og tøjindustrien indebærer, at der er behov for forandring på flere niveauer og hos flere aktører.

 

Tekstilværdikæden omfatter:

  • Produktion og anskaffelse af råvarer
  • Produktion af tekstilmateriale
  • Design
  • Fremstilling af produkter
  • Salg
  • Brug
  • Indsamling
  • Reparation
  • Sortering
  • Bortskaffelse

 

For at dette system skal blive bæredygtigt, er man blandt andet nødt til at bruge nye, biobaserede, genbrugte og genanvendelige tekstiler. Der er behov for produktdesign i henhold til den cirkulære økonomis principper samt produktion, som sikrer social bæredygtighed og giver omfattende information om produkt- og virksomhedsansvar. Derudover er der brug for nye forretningsmodeller til lån, leje, deling, reparation, tilbagekøb og genbrug af produkter. En længere produktlevetid er vigtig for at reducere forbruget.

 

Systemet kræver, at der tages både globalt og lokalt ansvar. Hvert stadie og hver aktør påvirker hinanden. Den nordiske tekstilindustri, detailhandel, modeverden og forbrugerne kan være forbilleder og i kraft af deres beslutninger påvirke hele leverandørkæden samt tekstilforbrugets omfang.

 

Miljøprisen 2023 uddeles til en central aktør, som fremmer den systemiske omstilling af tekstilindustrien, tekstiltjenester (service-design) og tøjforbrug i retning af global bæredygtighed. Pristemaet understøtter følgende verdensmål for bæredygtig udvikling: SDG 12, SDG 9 og SDG 17. 

Vi håber at miljøprisen kan være med til at vise, at en bæredygtig tekstilindustri er mulig og at der allerede eksisterer gode eksempler, man kan lade sig inspirere af.

Cilia Indahl

Alle kan foreslå kandidater

Som den eneste af Nordisk Råds priser er indstillingsprocessen til miljøprisen åben for offentligheden og alle kan derfor foreslå kandidater. 

Tidsfristen for nominering er tirsdag den 9. maj.

 

Hvem kan indstilles?
Prisen tildeles en nordisk erhvervsvirksomhed, organisation eller person, som på forbilledlig vis har formået at integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhed eller i sit virke eller på anden måde har udøvet en ekstraordinær indsats for natur og miljø. Den eller det, som prisbelønnes, skal have et nordisk perspektiv og virke i Norden og/eller i relation til parter uden for Norden.  

Nordisk Råds miljøpris blev uddelt første gang i 1995 og har til formål at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Nordisk Råd uddeler også en litteraturpris, en musikpris, en filmpris og en pris til børne- og ungdomslitteratur.