Innstill en kandidat til Nordisk råds miljøpris 2023

07.02.23 | Nyhet
Miljøpris 2023 denim tekstil
Fotograf
Nanna Navntoft / Ritzau Scanpix

Årets tema handler om hele tekstilets levetid fra råvareproduksjon til design, salg og gjenbruk.

Nordisk råds miljøpris inviterer offentligheten til å innstille kandidater til prisen. Årets tema er bærekraftig produksjon og forbruk av tekstiler.

Produksjonen og forbruket av tekstiler er knyttet til store negative avtrykk på både miljø og klima. Med årets tema ønsker bedømmingskomiteen å fokusere på at Norden kan gå i bresjen for den nødvendige omstillingen i hele tekstilverdikjeden.

– Den uholdbare omgangen med tekstiler er et globalt problem, men vi i Norden har en spesiell forpliktelse til å endre atferd og omstille oss. Vi har nemlig et massivt forbruk som påvirker langt ut over landegrensene våre. Kort fortalt kjøper vi for mye, bruker det vi kjøper for lite, og så gjenbruker vi ikke nok, sier Cilia Indahl, leder for bedømmingskomiteen for Nordisk råds miljøpris.

Årets tema handler om hele tekstilets levetid fra råvareproduksjon til design, salg, reparasjon, gjenbruk og bortskaffelse.

– Vi er i en situasjon der vi må redusere forbruket, forlenge tekstilenes levetid og introdusere sirkulære forretningsmodeller. Vi håper at miljøprisen kan være med på å vise at en bærekraftig tekstilindustri er mulig, og at det allerede eksisterer gode eksempler man kan la seg inspirere av, sier Cilia Indahl.

Les mer om årets tema under:

Bærekraftig produksjon og forbruk av tekstiler 

Tekstilindustrien har mange sosiale, miljømessige og klimamessige utfordringer. Bærekraftig tekstilproduksjon og større hensyn til forbruket i Norden kan bidra til å fremme utviklingen på globalt nivå.

 

Den dominerende forretningsmodellen innenfor produksjon og forbruk av tekstiler bygger på produkter av lav kvalitet, rask mote og økende forbruk. Tekstilproduksjon tramper ofte på menneskerettigheter og benytter underbetalt arbeidskraft. Spesielt har den siste tidens debatt om etiske problemstillinger som barnearbeid og tvangsarbeid endret virksomhetenes innkjøpspolitikk.

 

Ettersom klær og tekstiler er en del av et komplekst globalt system, er det viktig at man ikke bare ser på forsyningskjedens sosiale effekter, men også dens innvirkning på miljøet. Hvert sekund forbrennes eller deponeres et helt lastebillass med tekstilavfall. Tekstilindustrien står for 4 prosent av det globale ferskvannsforbruket og legger beslag på landområder som ellers kunne blitt brukt til matproduksjon. Spesielt bomullsproduksjon krever store mengder vann og store landområder. Tekstilindustrien står dessuten for 10 prosent av de industrielle utslippene av karbondioksid, 16 prosent av forbruket av plantevernmidler, 20 prosent av de globale utslippene av vannforurensning og 35 prosent av mikroplasten i havet.

 

De flerdimensjonale og systematiske problemene i tekstil- og klesindustrien innebærer at det trengs forandring på flere nivåer og hos flere aktører.

 

Tekstilverdikjeden omfatter:

  • Produksjon og anskaffelse av råvarer
  • Produksjon av tekstilmateriale
  • Design
  • Framstilling af produkter
  • Salg
  • Bruk
  • Innsamling
  • Reparasjon
  • Sortering
  • Bortskaffelse

 

For at dette systemet skal bli bærekraftig, er man blant annet nødt til å bruke nye biobaserte, gjenvunne og gjenvinnbare tekstiler. Det trengs produktdesign etter den sirkulære økonomiens prinsipper samt produksjon som sikrer sosial bærekraft og gir mangesidig informasjon om produkt- og bedriftsansvar. Dessuten trengs det forretningsmodeller for å låne, leie, dele, reparere, gjenkjøpe og gjenvinne produkter.
Å forlenge levetiden for produkter er viktig for å redusere forbruket.

 

Systemet krever at det tas både globalt og lokalt ansvar. Hver fase og hver aktør påvirker hverandre. Den nordiske tekstilindustrien, detaljhandelen, moteskaperne og forbrukerne kan være forbilder og gjennom sine valg påvirke hele leverandørkjeden og omfanget av tekstilgjenbruk.

 

Miljøprisen 2023 tildeles en nøkkelaktør som fremmer den systemiske forvandlingen av tekstilindustrien, tekstiltjenester (service-design) og klesforbruk i retning av global bærekraft. Pristemaet støtter følgende globale mål for bærekraftig utvikling: SDG 12, SDG 9 og SDG 17.

 

Vi håper at miljøprisen kan være med på å vise at en bærekraftig tekstilindustri er mulig, og at det allerede eksisterer gode eksempler man kan la seg inspirere av.

Cilia Indahl

Alle kan foreslå kandidater

Som den eneste av Nordisk råds priser har miljøprisen en innstillingsprosess som er åpen for offentligheten, og alle kan derfor foreslå kandidater. 

Tidsfristen for nominering er tirsdag 9. mai.

 

Hvem kan innstilles?
Prisen tildeles en nordisk næringsvirksomhet, organisasjon eller person som på forbilledlig vis har klart å integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhet eller yrkesutøvelse, eller på annen måte har gjort en ekstraordinær innsats for natur og miljø. Den eller det som prisbelønnes, skal ha et nordisk perspektiv og ha sitt virke i Norden og/eller i relasjon til parter utenfor Norden.

Nordisk råds miljøpris ble utdelt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Nordisk råd deler også ut en litteraturpris, en musikkpris, en filmpris og en pris for barne- og ungdomslitteratur.