Ministre vil styrke det nordiske transportsamarbejde

07.05.20 | Nyhed
Malmtåg
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
De nordiske transportministre vil styrke samarbejdet inden for transportsektoren. Ministrene holdt et uformelt virtuelt møde den 7. maj, hvor de blev enige om at øge samarbejdet inden for en række områder med hovedvægten på grønne og bæredygtige løsninger.

Transportsektoren spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, og udviklingen går hurtigt i retning af en højere grad af elektrificering af transport, mere bæredygtigt brændstof og satsninger på en mere bæredygtig infrastruktur i fremtiden. En stor del af transporten er grænseoverskridende, og derfor vil de nordiske transportministre undersøge, hvilke områder det kan betale sig at samarbejde mere inden for.

På mødet blev der nævnt flere konkrete og potentielle samarbejdsområder, og ministrene blev enige om at etablere en arbejdsgruppe for at identificere de områder, hvor det bedst kan betale sig at samarbejde inden for rammerne af Nordisk Ministerråd.

Ministrene diskuterede også COVID-19 og især udfordringerne med at starte genåbningen af samfundet efter epidemien. Ministrene konstaterede, at de nordiske lande står over for lignende udfordringer og kan lære en hel del af hinanden.

Stort fokus på bæredygtige løsninger

I 2019 vedtog Nordisk Ministerråd en ny vision med målet om at blive verdens mest bæredygtige region inden 2030, og hvis det skal lykkes, kræver det fælles nordiske tværsektorielle satsninger – også inden for transportområdet.

På mødet understregede de nordiske transportministre, hvor vigtigt det er at satse på bæredygtige løsninger.

– Den danske regering har en klar målsætning om, at Danmarks samlede CO2-udslip skal reduceres med 70 procent inden 2030. Det kan kun lykkes, hvis vi også bidrager på transportområdet. Jeg er derfor meget optaget af at sikre, at der er en tydelig grøn linje i de aftaler og beslutninger, jeg kommer til at indgå og træffe som transportminister nu og i de kommende år, for der er ingen tvivl om, at klimaudfordringerne er store og alvorlige. Derfor ser jeg også meget positivt på det tætte samarbejde, vi har mellem de nordiske lande, for det er vigtigt, vi får et stærkt grønt Norden til inspiration for både os selv og for resten af verden, siger Danmarks transportminister, Benny Engelbrecht, som var ordfører ved mødet.