Nøglen til fremtidens arbejdsmarked er livslang læring

13.05.24 | Nyhed
Senior education
Fotograf
norden.org
En omfattende undersøgelse gennemført af Oxford Research og finansieret af Nordisk Ministerråd afdækker, hvordan livslang læring kan forme fremtidens arbejdsmarked i de nordiske lande. Undersøgelsen, som er gennemført mellem december 2022 og januar 2024, fokuserer på de kompetencebehov, der følger i kølvandet på digitaliseringen og den grønne omstilling.

Digitalisering og grøn omstilling er de primære drivkræfter for en hurtig ændring af kompetencebehovene på hele arbejdsmarkedet. Det inkluderer alt fra energisektoren i Finland til olieindustrien i Norge, hvor arbejdstagerne er nødt til at opdatere deres færdigheder løbende for at holde trit med udviklingen i industrien.

I år fejrer det fælles nordiske arbejdsmarked 70 år. Det svenske formandskab fokuserer derfor særligt på at videreudvikle områder, der kan styrke arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænserne. Her er livslang læring en vigtig faktor.

Den grønne omstilling er ikke bare miljødrevet, men bliver i stadig stigende grad en nødvendig økonomisk og social omstilling. Denne ændring påvirker forskellige brancher i forskellig grad, afhængigt af hvordan industrien er struktureret i de enkelte lande. For eksempel vil effekten af klimaændringer være særligt mærkbar i lande som Grønland og Færøerne, som er utroligt afhængige af naturbaserede erhverv.

I modsætning til den grønne omstilling påvirker digitaliseringen alle sektorer på tværs af det nordiske arbejdsmarked. Digitale kompetencer er allerede i dag en eftertragtet egenskab og en nødvendighed i stort set alle brancher. Undersøgelsen påpeger behovet for kontinuerlig færdighedsudvikling, eftersom det høje digitaliseringstempo hele tiden stiller nye krav til færdigheder, uanset hvilken profession man har.

Livslang læring er en hjørnesten i arbejdet med at gøre fremtidens arbejdsmarked inkluderende. Den grønne omstilling er noget af det vigtigste, vi arbejder med lige nu

Petar Cavela, afdelingsleder for viden og velfærd i Nordisk Ministerråd.

– Livslang læring er en hjørnesten i arbejdet med at gøre fremtidens arbejdsmarked inkluderende. Den grønne omstilling er noget af det vigtigste, vi arbejder med lige nu. Vi kan ikke klare os uden arbejdskraft med de rigtige kompetencer. Derfor bidrager rapporter som denne med nyttig og vigtig viden, som vi kan tage med os i det videre arbejde, siger Petar Cavela, afdelingsleder for viden og velfærd i Nordisk Ministerråd.

Der er forskel på, hvad de nordiske lande tilbyder i forhold til livslang læring. Mens lande som Sverige og Finland har en høj grad af deltagelse blandt både arbejdstagere og arbejdsløse, kæmper andre lande for at tilbyde tilstrækkelig videreuddannelse til dem, der står over for de største industrielle ændringer.

Validering: Et centralt værktøj

Et centralt værktøj i forhold til at fremme livslang læring er validering, som anvendes til at vurdere og anerkende færdigheder, som er opnået gennem både formel og uformel læring. Det hjælper individet med at blive integreret på arbejdsmarkedet hurtigere med de færdigheder, de har.

Rapporten understreger, at der på trods af store fremskridt stadig er behov for at fokusere på livslang læring for at kunne holde trit med et arbejdsmarked, som hele tiden bliver mere dynamisk. De hurtige forandringer, som teknologi og miljøpåvirkninger medfører, gør det vigtigere end nogensinde at have fleksible og inkluderende uddannelsessystemer, som er i stand til at tilpasse sig.

De nordiske lande står over for en fælles udfordring, men også en mulighed for at forme et arbejdsmarked, som er tilstrækkeligt robust til at håndtere fremtidens usikkerheder og muligheder. Livslang læring bliver ikke bare en nødvendighed, men en afgørende investering i fremtiden for alle de nordiske samfund.