Nøkkelen til fremtidens arbeidsmarked er livslang læring

13.05.24 | Nyhet
Senior education
Fotograf
norden.org
En omfattende studie utført av Oxford Research, finansiert av det nordiske ministerrådet, avdekker hvordan livslang læring kan forme fremtidens arbeidsmarked i de nordiske landene. Studien, som strekker seg fra desember 2022 til januar 2024, konsentrerer seg om kompetansebehovene som digitalisering og grønn omstilling medfører.

Digitalisering og grønn omstilling er de viktigste driverne i en rask endring av kompetansebehovene over hele arbeidsmarkedet. Dette inkluderer alt fra energisektoren i Finland til oljeindustrien i Norge, hvor arbeidstakere fortløpende må oppdatere sine ferdigheter for å holde tritt med industriens utvikling.

I år feirer det felles nordisk arbeidsmarkedet 70 år. Det Svenske formannskapet gir derfor ekstra oppmerksomhet til videreutvikling av områder som kan styrke den grenseoverskridende arbeidskraftsmobiliteten. Her er livslang læring en viktig faktor.

Den grønne omstillingen er ikke bare miljødrevet, men blir en stadig mer nødvendig økonomisk og sosial omstilling. Denne endringen påvirker ulike bransjer i ulik grad, avhengig av landenes unike industrielle strukturer. For eksempel vil effekten av klimaendringer være spesielt merkbar i land som Grønland og Færøyene, som er sterkt avhengige av naturressursbaserte næringer.

I motsetning til den grønne omstillingen, påvirker digitaliseringen alle sektorer på tvers av det nordiske arbeidsmarkedet. Digital kompetanse er allerede en ettertraktet ferdighet og er nødvendig for nesten alle yrker. Studien påpeker behovet for kontinuerlig ferdighetsutvikling, da digitaliseringens tempo kontinuerlig endrer kravene til ferdigheter i alle yrkesroller.

Livslang læring er en hjørnestein i å skape et inkluderende arbeidsmarked i fremtiden. Den grønne omstillingen er noe av det viktigste vi jobber med akkurat nå

Petar Cavela, avdelingsleder for kunnskap og velferd ved Nordisk ministerråd.

- Livslang læring er en hjørnestein i å skape et inkluderende arbeidsmarked i fremtiden. Den grønne omstillingen er noe av det viktigste vi jobber med akkurat nå. Uten arbeidskraft med rett kompetanse vil vi ikke lykkes. Derfor bidrar rapporter som denne med nyttig og viktig kunnskap i det videre arbeidet, sier Petar Cavela, avdelingsleder for kunnskap og velferd ved Nordisk ministerråd.

De nordiske landene varierer i hvordan de tilbyr og prioriterer livslang læring. Mens noen land, som Sverige og Finland, har høy deltakelse blant både ansatte og arbeidsledige, er det andre land som sliter med å tilby tilstrekkelige opplæringsmuligheter til de som står overfor de største industrielle endringene.

Validering: Et sentralt verktøy

Et sentralt verktøy i å fremme livslang læring er validering, som brukes for å vurdere og anerkjenne ferdigheter oppnådd gjennom både formell og uformell læring. Dette hjelper individer å raskere integreres i arbeidsmarkedet med de ferdighetene de har.

Til tross for store fremskritt, understreker rapporten behovet for fortsatt fokus på livslang læring for å møte et stadig mer dynamisk arbeidsmarked. Med de hurtige endringene teknologi og miljøpåvirkninger medbringer, er det viktigere enn noensinne å ha fleksible, inkluderende og tilpasningsdyktige utdanningssystemer.

De nordiske landene står overfor en felles utfordring, men også en mulighet til å forme et arbeidsmarked som er robust nok til å håndtere fremtidens usikkerheter og muligheter. livslang læring blir ikke bare en nødvendighet, men en kritisk investering i fremtiden for alle nordiske samfunn.