Ny rapport afdækker vores klimabelastende vaner

24.09.21 | Nyhed
Skål med jordbær på en rød og hvid dug
Photographer
Monika Grabkowska, Unsplash.com
Skift fra rødt til lyst kød og grøntsager og find et alternativ til flyrejser. Det er blandt anbefalingerne i en ny rapport fra Nordisk Ministerråd om nordiske husholdningers private forbrug. Rapporten kortlægger privat forbrug i de nordiske lande og præsenterer otte tiltag som kan gøre vores forbrugsvaner mere bæredygtige og klimavenlige.

Som forbruger kan det være svært at træffe de bæredygtige valg, og ikke mindst, at forstå effekterne af ens eget forbrug. En ny rapport fra Nordisk Ministerråd har kortlagt vores forbrugsvaner med bæredygtighedsbrillerne på og har identificeret de områder, hvor de nordiske borgere kan gøre en stor forskel for klimaet og den bæredygtige omstilling gennem husholdningen.

Den nye rapport har analyseret klimabelastningen af de private husholdninger i de nordiske lande med fokus på fire temaer; bolig, transport, mad og forbrugsvarer. Om årsagen til rapporten forklarer generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki:

Vores private forbrug bidrager til store drivhusgasemissioner, som ofte ikke er medtaget i nationalregnskaberne. I dag er det kun Sverige i de nordiske lande, der rapporterer om forbrugsbaserede drivhusgasemissioner i sine officielle statistikker, som et supplement til de territoriale emissioner. Derfor er denne rapport et vigtigt redskab for at det nordiske samarbejde kan nå sin vision om, at Norden skal blive den mest bæredygtige region i verden inden 2030.

Paula Lehtomäki, generalsekretær, Nordisk Ministerråd

”Rapporten giver os konkrete redskaber til at reducere vores klimaudledning. Der er også områder vi i det nordiske samarbejde kan arbejde med. Lige fra omstilling til grøn energi, brugen af flyrejser og til kødforbruget i offentlige kantiner,” understreger Paula Lehtomäki, generalsekretær, Nordisk Ministerråd.

Transport er det mest forurenende kategori i nordiske husholdninger

Transport er den største bidragyder til forbrugsbaserede klimagas-udledning fra husholdninger i Norden. Rapporten anslår, at transport står for cirka 30-40 % af de samlede emissioner fra nordiske husholdninger. Blandt de forskellige transportmuligheder er det flyvninger, som har den højeste klimagas-udledning. I rapporten peger forskerne på, at det største potentiale for mere bæredygtig transport ligger i at mindske mængden af korte flyvninger, da data viser, at de nordiske forbrugere gerne finder en alternativ løsning til de kortere rejser, hvis den er tilgængelig.

En anden vej til mere klimavenlig transport er skift fra fossiler brændstoffer til el. Rapporten viser, at der er små forskelle mellem landene, når det kommer til antallet af el-drevne personbiler. Norge er førende på andelen af elbiler. I 2019 var cirka 10 % af de norske biler således drevet på el. Island følger med cirka 4 %, og de andre lande med mindre end 1 % elbiler på vejene. Ifølge forskerne kan det blandt andet forklares ved, at Norge har skabt økonomiske fordele ved at køre elbiler, hvilket forbrugerne reagerer positivt på.

Meget rødt kød i de nordiske køkkener

Produktion af rødt kød, som fx oksekød, har den største klimaudledning blandt fødevarer, og ifølge rapporten er det danskerne, der har den kedelige nordiske rekord i størst forbrug af oksekød, med et gennemsnit på 24 kg i løbet af et år pr. person. Svenskerne følger lige efter med 23 kg og Finland med 19 kg. Cirka 40 % af de nordiske fødevarer er importerede og cirka 50 % af udledningen fra mad sker i udlandet.

Seniorforsker og projektleder på undersøgelsen, Annelise de Jong fra IVL Svensk Miljøforskningsinstitut, har følgende kommentar til de såkaldte ’spillover’-effekter og de negative effekter, både miljømæssige og sociale, som det nordiske forbrug har i andre lande:

Denne rapport viser virkelig, hvor meget vores forbrug i de nordiske lande påvirker både klimaudledning, miljø og de sociale forhold i andre lande, og at vi er nødt til at reducere ting som lange flyrejser, visse typer mad og luksusprodukter. Det handler også om at sikre, at grundlæggende sociale aftaler respekteres i de lande, der producerer de varer, vi forbruger. Fx kommer størstedelen af vores tøj fra andre lande.

Annelise de Jong, IVL Svensk Miljøforskningsinstitut

Otte tiltag som kan skabe mere bæredygtigt forbrug

Rapporten har ikke kun analyseret de nordiske husholdningers forbrug, men præsenterer også otte konkrete tiltag, som kan skabe et mere bæredygtigt forbrug i Norden:

  1. Skift fra rødt til lyst kød.
  2. Skift fra kød til plantebaseret
  3. Undgå madspild
  4. Reducer flyvninger
  5. Skift fra private biler til offentlig eller blød transport (fx cykel)
  6. Forlæng varernes levetid
  7. Respekt for menneskerettigheder i de lande som producerer varerne
  8. Reducer det samlede private forbrug i Norden

Om rapporten

Ifølge internationale placeringer er de nordiske lande langt fremme med at opfylde FN's bæredygtighedsmål sammenlignet med andre lande. Der er dog nogle mål, der skiller sig ud som vanskelige at nå også i de nordiske lande, især mål nr. 12 om bæredygtigt forbrug og produktion.

Rapporten er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af IVL Svensk Miljøforskningsinstitut. Rapporten kortlægger det private forbrug blandt husstande i de nordiske lande med fokus på fire temaområder; bolig, transport, mad og forbrugsvarer.