Ny rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor

24.09.21 | Nyhet
Skål med jordbær på en rød og hvid dug
Fotograf
Monika Grabkowska, Unsplash.com
Byt ut rött kött mot vitt kött och grönsaker och hitta ett alternativ till flygresor. Det är en av rekommendationerna i en ny rapport från Nordiska ministerrådet om de nordiska hushållens privata konsumtion. Rapporten kartlägger privat konsumtion i de nordiska länderna och presenterar åtta åtgärder som kan göra våra konsumtionsvanor mer hållbara och klimatvänliga.

Som konsument kan det vara svårt att göra hållbara val, och inte minst att förstå effekterna av den egna konsumtionen. En ny rapport från Nordiska ministerrådet har kartlagt våra konsumtionsvanor med hållbarhetsglasögonen på och identifierat de områden där nordbor genom hushållet kan göra stor skillnad för klimatet och den hållbara omställningen.

Den nya rapporten har analyserat klimatpåverkan från privata hushåll i de nordiska länderna med fokus på fyra teman: bostad, transporter, mat och konsumtionsvaror. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki förklarar bakgrunden till rapporten:

Vår privata konsumtion bidrar till stora utsläpp av växthusgaser som ofta inte ingår i nationalräkenskaperna. I Norden är det i dag bara Sverige som rapporterar konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i sin officiella statistik, som ett komplement till de territoriella utsläppen. Därför är denna rapport ett viktigt verktyg för att det nordiska samarbetet ska kunna förverkliga sin vision om att Norden ska vara världens mest hållbara region 2030.

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

”Rapporten ger oss konkreta verktyg för att minska våra klimatutsläpp. Det finns också områden som vi i det nordiska samarbetet kan arbeta med. Det kan röra sig om allt från omställning till grön energi och flygande till köttkonsumtionen i offentliga matsalar”, understryker Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Transporter är den mest förorenande kategorin i nordiska hushåll

Transporter är den största källan till konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser från hushåll i Norden. Rapporten uppskattar att transporter står för cirka 30–40 procent av de totala utsläppen från de nordiska hushållen. Bland transportalternativen är det flyget som har de högsta utsläppen av växthusgaser. I rapporten pekar forskarna på att den största potentialen för mer hållbara transporter ligger i att minska antalet korta flygresor, eftersom data visar att nordiska konsumenter gärna väljer alternativa lösningar för de kortare resorna om sådana finns.

En annan väg till mer klimatvänliga transporter är att byta ut fossila bränslen mot el. Rapporten visar att länderna skiljer sig något när det gäller antalet eldrivna personbilar. Norge är ledande på elbilar. 2019 gick cirka 10 procent av bilarna i Norge på el. Island är tvåa med cirka 4 procent, medan elbilarnas andel i de andra länderna är mindre än 1 procent. Enligt forskarna kan det bland annat förklaras av att det i Norge finns ekonomiska fördelar med att köra elbil, vilket konsumenterna uppskattar.

Mycket rött kött i de nordiska köken

Produktionen av rött kött, till exempel nötkött, står för de största klimatutsläppen bland livsmedel, och enligt rapporten är det danskarna som har det trista nordiska rekordet i konsumtion av nötkött med i genomsnitt 24 kg per person under ett år. Svenskarna är tvåa strax efter med 23 kg och Finland trea med 19 kg. Cirka 40 procent av de nordiska livsmedlen importeras och cirka 50 procent av utsläppen från mat sker utomlands.

Seniorforskare och projektledare för undersökningen, Annelise De Jong från IVL Svenska Miljöinstitutet, har följande kommentar om de så kallade spridningseffekterna och de negativa effekterna, både miljömässiga och sociala, som den nordiska konsumtionen har i andra länder:

Denna rapport visar verkligen hur mycket vår konsumtion i de nordiska länderna påverkar såväl klimatutsläppen och miljön som de sociala förhållandena i andra länder, och att vi måste minska sådant som långa flygresor, vissa typer av mat och lyxprodukter. Det handlar också om att se till att grundläggande sociala avtal respekteras i de länder som producerar de varor vi konsumerar. Till exempel kommer största delen av våra kläder från andra länder.

Annelise De Jong, IVL Svenska Miljöinstitutet

Åtta åtgärder som kan skapa en mer hållbar konsumtion

Rapporten har inte bara analyserat de nordiska hushållens konsumtion, utan presenterar också åtta konkreta åtgärder som kan skapa en mer hållbar konsumtion i Norden:

  1. Byt ut rött kött mot vitt.
  2. Byt ut kött mot växtbaserat.
  3. Undvik matsvinn.
  4. Minska flygandet.
  5. Byt ut privat bil mot kollektivtrafik eller mjuka transportmedel (såsom cykel).
  6. Förläng varornas livslängd.
  7. Respektera mänskliga rättigheter i de länder som producerar varorna.
  8. Minska den totala privata konsumtionen i Norden.

Om rapporten

Enligt internationella rankningar ligger de nordiska länderna långt före andra länder när det gäller att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Men det finns vissa mål som sticker ut som svåruppnåeliga även i Norden, särskilt mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.

Rapporten har tagits fram för Nordiska ministerrådet av IVL Svenska Miljöinstitutet. Den kartlägger privat konsumtion i hushåll i Norden med fokus på fyra tematiska områden: bostad, transporter, mat och konsumtionsvaror.