Ungdommen sætter Nordens klima- og miljøministre stævne

30.05.22 | Nyhed
Annika Strandhäll
Photographer
Martin Lerberg Fossum

Sveriges klima- og miljøminister Annika Strandhäll.

Hvilket ansvar skal de nordiske og baltiske lande påtage sig i det internationale klimaarbejde? I næste uge fremlægger ungdomsrepræsentanter fra regionen deres anbefalinger til de nordiske klima- og miljøministre ved en rundbordssamtale i forbindelse med FN-topmødet Stockholm +50.

Det er de unge, der sidder for bordenden, når ungdomsrepræsentanter fra alle de nordiske og baltiske land mødes med Nordens klima- og miljøministre dagen før FN-topmødet Stockholm +50.

Her vil de fremlægge 'Nordic and Baltic Youth Policy Paper for Stockholm+50', der samler den organiseredes ungdoms anbefalinger og visioner for det internationale klimaarbejde og som specifikt peger på, hvad de unge mener, er den baltiske og nordiske regions fælles globale ansvar.   

Det er LSU – Sveriges ungdomsorganisationer der sammen med Sveriges klima- og miljøminister Annika Strandhäll inviterer til mødet, men dagsordenen er besluttet af LSU, som også vil drive fire rundbordssamtaler, hvor de enkelte anbefalinger skal diskuteres i mindre grupper. Udviklingen af det nordisk-baltiske policy papir er støttet af Nordisk Ministerråd, som er repræsenteret ved mødet af generalsekretær Paula Lehtomäki.

I Nordisk Ministerråd er det en prioritering at invitere den yngre generation til at sidde med ved bordet

Paula Lehtomäki

Ungdommen i ledertrøjen

-  I Nordisk Ministerråd er det en prioritering at invitere den yngre generation til at sidde med ved bordet og sikre dem en mulighed for ægte dialog og politisk indflydelse. Det er dette møde et rigtig godt eksempel på, siger Lehtomäki.  

Også Annika Strandhäll har store forventninger til mødet. 

- Jeg synes, det er en meget seriøs måde at indgå i en dialog med de unge på. Det er deres fremtid, vi har i vores hænder, og derfor har de også brug for en klar rolle, når vi udvikler politik på klimaområder, siger Strandhäll.

Mødet afholdes d. 1. juni og er lukket for offentligheden.

Ungdomsinddragelse er en prioritet

Ungdomsinddragelse er et politisk prioriteret emne i det nordiske samarbejde. En stor del af arbejdet er samlet i programmet NORDBUK, som er det rådgivende og koordinerende organ for spørgsmål og aktiviteter vedrørende børn og unge i Nordisk Ministerråd. En del aktiviteter besluttes i tillæg de forskellige ministerråd.

Senest har miljø- og klimasektoren givet finansiel støtte til Stockholm + 50s Youth Task Force, der er ansvarlig for at facilitere ungdomsengagement på alle niveauer under topmødet. Desuden har sektoren givet finansiel og organisatorisk støtte til etableringen af et biodiversitetsnetværk, der sikrer ungdomsinddragelse i udviklingen af ​​en ny FN-biodiversitetsaftale. Det er ambitionen, at de forskellige netværksindsatser skal sikre unges involvering i de politiske processer i Norden og internationalt samt styrke de nordiske ungdomsnetværk på sigt.

Ungdommen bag to policy papirer

Anbefalingerne i det nordisk-baltiske policy papir er blevet til i en proces drevet af LSU med unge fra hele Norden og Baltikum. Processen har kørt sideløbende med udviklingen af et 'Global Youth Position Paper for Stockholm +50', som Stockholm+50 Youth Task Force (YTF) står bag sammen med en række globale ungdomsorganisationer. Det nordisk-baltiske policy papir skal ses som et supplement til det globale dokument.

Det nordiske samarbejde har flere arrangementer under Stockholm +50. Deltag i vores events enten live eller virtuelt og mød forskere, ungdomsrepræsentanter og politikere fra hele Norden.