Ungdommen møter Nordens klima- og miljøministre

30.05.22 | Nyhet
Annika Strandhäll
Fotograf
Martin Lerberg Fossum

Sveriges klima- og miljøminister Annika Strandhäll

Hvilket ansvar skal de nordiske og baltiske landene påta seg i det internasjonale klimaarbeidet? I neste uke legger ungdomsrepresentanter fra regionen fram sine anbefalinger til de nordiske klima- og miljøministrene under en rundebordssamtale i forbindelse med FN-toppmøtet Stockholm +50.

Det er de unge som har den ledende rollen når ungdomsrepresentanter fra alle de nordiske og baltiske landene møter Nordens klima- og miljøministre dagen før FN-toppmøtet Stockholm +50.

Her vil de legge fram “Nordic and Baltic Youth Policy Paper for Stockholm +50”, som samler den organiserte ungdommens anbefalinger og visjoner for det internasjonale klimaarbeidet, og som spesifikt peker på hva de unge mener er den baltiske og nordiske regionens felles globale ansvar.   

Det er LSU – Sveriges ungdomsorganisasjoner – som sammen med Sveriges klima- og miljøminister Annika Strandhäll inviterer til møtet. Dagsordenen er bestemt av LSU, som også vil drive fire rundebordssamtaler der de enkelte anbefalingene skal diskuteres i mindre grupper. Utviklingen av det nordisk-baltiske policy-papiret er støttet av Nordisk ministerråd, som er representert på møtet av generalsekretær Paula Lehtomäki.

I Nordisk ministerråd er det en prioritering å invitere den yngre generasjonen til å sitte ved bordet

Paula Lehtomäki

Ungdommen i ledertrøya

– I Nordisk ministerråd er det en prioritering å invitere den yngre generasjonen til å sitte ved bordet og sikre dem en mulighet for ekte dialog og politisk innflytelse. Det er dette møtet et veldig godt eksempel på, sier Lehtomäki.  

Også Annika Strandhäll har store forventninger til møtet. 

– Jeg synes det er en veldig seriøs måte å inngå i en dialog med de unge på. Det er deres framtid vi har i hendene, og derfor trenger de også en klar rolle når vi utvikler politikk på klimaområdet, sier Strandhäll.

Møtet avholdes 1. juni og er lukket for offentligheten.

Ungdomsinvolvering er en prioritet

Involvering av unge er et politisk prioritert emne i det nordiske samarbeidet. En stor del av arbeidet er samlet i programmet NORDBUK, som er det rådgivende og koordinerende organet for spørsmål og aktiviteter som gjelder barn og unge i Nordisk ministerråd. I tillegg vedtas en del aktiviteter i de forskjellige ministerrådene.

Sist har miljø- og klimasektoren gitt økonomisk støtte til Stockholm +50s Youth Task Force, som er ansvarlig for å tilrettelegge for ungdomsengasjement på alle nivåer under toppmøtet. Dessuten har sektoren gitt økonomisk og organisatorisk støtte til etableringen av et biodiversitetsnettverk som sikrer ungdomsinvolvering i utviklingen av ​en ny FN-biodiversitetsavtale. Ambisjonen er at de forskjellige nettverksinnsatsene skal sikre unges involvering i de politiske prosessene i Norden og internasjonalt samt styrke de nordiske ungdomsnettverkene på sikt.

Ungdommen bak to policy-papirer

Anbefalingene i det nordisk-baltiske policy-papiret har blitt til i en prosess drevet av LSU med unge fra hele Norden og Baltikum. Prosessen har gått parallelt med utviklingen av et “Global Youth Position Paper for Stockholm +50”, som Stockholm +50 Youth Task Force (YTF) står bak sammen med en rekke globale ungdomsorganisasjoner. Det nordisk-baltiske policy-papiret skal ses som et supplement til det globale dokumentet.

Det nordiske samarbeidet har flere arrangementer under Stockholm +50. Delta i arrangementene våre enten live eller virtuelt og møt forskere, ungdomsrepresentanter og politikere fra hele Norden.