Unga möter Nordens klimat- och miljöministrar

30.05.22 | Nyhet
Annika Strandhäll
Fotograf
Martin Lerberg Fossum

Sveriges klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Vilket ansvar ska de nordiska och baltiska länderna ta på sig i det internationella klimatarbetet? Nästa vecka presenterar ungdomsrepresentanter från regionen sina rekommendationer för de nordiska klimat- och miljöministrarna vid ett rundabordssamtal i samband med FN-toppmötet Stockholm+50.

Det är de unga som har en ledande roll när ungdomsrepresentanter från alla de nordiska och baltiska länderna träffar Nordens klimat- och miljöministrar dagen före FN-toppmötet Stockholm+50.

De lägger fram policydokumentet ”Nordic and Baltic Youth Policy Paper for Stockholm+50” som sammanfattar de organiserade ungas rekommendationer och visioner för det internationella klimatarbetet och som specifikt pekar på det som de unga anser är Baltikums och Nordens gemensamma globala ansvar.

Det är Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) som tillsammans med Sveriges klimat- och miljöminister Annika Strandhäll bjuder in till mötet, men dagordningen har beslutats av LSU, som också kommer att hålla fyra rundabordssamtal där de enskilda rekommendationerna diskuteras i mindre grupper. Utvecklingen av det nordisk-baltiska policydokumentet stöds av Nordiska ministerrådet, som representeras vid mötet av generalsekreterare Paula Lehtomäki.

I Nordiska ministerrådet är det prioriterat att bjuda in den yngre generationen att sitta med vid bordet.

Paula Lehtomäki

Unga bär ledartröjan

– I Nordiska ministerrådet är det prioriterat att bjuda in den yngre generationen att sitta med vid bordet och ge dem en möjlighet till verklig dialog och politiskt inflytande. Det här mötet är ett mycket bra exempel på det, säger Lehtomäki.  

Även Annika Strandhäll har stora förväntningar på mötet. 

– Jag tycker att det är ett väldigt seriöst sätt att föra en dialog på med de unga. Det är deras framtid vi har i våra händer, och därför måste de också få en tydlig roll när vi tar fram politiken på klimatområdet, säger Strandhäll.

Mötet hålls den 1 juni och är stängt för allmänheten.

Ungas delaktighet är prioriterat

Ungas delaktighet är en politiskt prioriterad fråga i det nordiska samarbetet. En stor del av arbetet samlas i programmet NORDBUK, som är det rådgivande och samordnande organet för frågor och aktiviteter i Nordiska ministerrådet som rör barn och unga. Vissa aktiviteter beslutas dessutom i de olika ministerråden.

Senast har miljö- och klimatsektorn gett ekonomiskt stöd inför Stockholm+50 till ungdomsgruppen Youth Task Force (YTF), som ansvarar för att underlätta ungas engagemang på alla nivåer under toppmötet. Dessutom har sektorn gett ekonomiskt och organisatoriskt stöd till inrättandet av ett nätverk för biologisk mångfald som säkerställer ungas delaktighet i utvecklingen av ett nytt FN-avtal om biologisk mångfald. Ambitionen är att de olika nätverkssatsningarna ska säkerställa ungas delaktighet i de politiska processerna i Norden och internationellt samt på sikt stärka de nordiska ungdomsnätverken.

Unga bakom två policydokument

Rekommendationerna i det nordisk-baltiska policydokumentet har tagits fram i en process som drivits av LSU med unga från hela Norden och Baltikum. Processen har pågått parallellt med framtagandet av policydokumentet ”Global Youth Position Paper for Stockholm+50”, som YTF står bakom tillsammans med ett antal globala ungdomsorganisationer. Det nordisk-baltiska policydokumentet ska ses som ett komplement till det globala dokumentet.

Det nordiska samarbetet har flera arrangemang under Stockholm+50. Delta i våra arrangemang antingen på plats eller virtuellt och träffa forskare, ungdomsrepresentanter och politiker från hela Norden.