Vil styrke det nordiske krisesamarbejde

08.02.22 | Nyhed
Anne Beathe Tvinnereim
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
De nordiske samarbejdsministre er enige om, at et styrket nordisk samarbejde om kriseberedskab skal prioriteres højt fremover. Der foregår allerede et omfattende samarbejde på dette område inden for en række forskellige nordiske rammer, men især pandemien har vist, at der er grund til at videreudvikle og styrke dette arbejde.

I takt med den gradvise genåbning efter pandemien, skal vi nu lære af de erfaringer, som vi har gjort. De nordiske samarbejdsministre mødtes digitalt den 8. februar. Norge har formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2022, og mødet blev ledet af den norske samarbejdsminister, Anne Beathe Tvinnereim. Den nordiske Vision 2030 sætter ambitiøse mål for Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region. Under det norske formandskab videreføres arbejdet med disse målsætninger. Et styrket nordisk samarbejde om kriseberedskab er en vigtig del af dette, og det stod højt på dagsordenen for mødet.

– Pandemien har ramt alle de nordiske lande. Nu tyder det på, at vi igen kan styrke de nordiske bånd ved at rejse, arbejde, handle og mødes. Mødet i København er en god anledning til at rette blikket fremad og undersøge, hvordan vi kan nå vores mål, siger Tvinnereim.

Samarbejdsministrene har fået mange indspil. Rapporten "Nordisk civil krisberedskap" af Jan-Erik Enestam indeholder en rækker anbefalinger i forhold til at styrke kriseberedskabet. En anden vigtig rapport er "Nordic cooperation amid pandemic travel restrictions" fra det finske udenrigspolitiske institut FIIA, som belyser konkrete og praktiske konsekvenser af pandemien for det nordiske samarbejde. Der er også bestilt en rapport fra FIIA om forsyningssikkerhed og beredskab, og den forventes at blive færdig i løbet af foråret.  Nordisk Råd er kommet med vigtige indspil til dette arbejde.

– Samspillet med Nordisk Råd er af stor betydning både på dette og andre områder i realiseringen af vores fælles mål om et stærkt, robust og målrettet nordisk samarbejde, understreger Tvinnereim.

Den norske samarbejdsminister henviser til, at der allerede eksisterer et omfattende nordisk samarbejde om kriseberedskab inden for forskellige etablerede strukturer. De ansvarlige fagmyndigheder arbejder desuden løbende med at styrke dette yderligere, ikke mindst i lyset af erfaringerne fra pandemien. De nordiske samarbejdsministre er enige om, at de nu vil bidrage til at fastholde et stærkt fokus på disse spørgsmål og sikre en samlet opfølgning på de mange initiativer og forslag, som er kommet frem.  

– Pandemien er et eksempel på en stor krise, som kan ramme de nordiske lande. Vores tætte gensidige tilknytning i Norden kan være en udfordring i krisetider, men på den anden side, kan den bidrage til, at vi kan finde bedre løsninger på fælles problemer.  Vores primære opgave vil fremover være at styrke det nordiske samarbejde. Ingen nordiske lande skal stå alene i en krise, siger samarbejdsminister Anne Beathe Tvinnereim.

 

Contact information