Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Baltiska församlingen och Nordiska rådet stöder folket i Belarus

15.12.20 | Nyhed
Nordiska rådet och baltiska församlingen i möte om Belarus 2020.

Nordiska rådet och baltiska församlingen 2020.

Fotograf
Stringer/AFP/Ritzau Scanpix

Nordiska rådet och Baltiska församlingen ger sitt starka stöd till folket i Belarus i deras kamp för demokrati och frihet.

Det årliga toppmötet mellan presidierna i Baltiska församlingen och Nordiska rådet hölls digitalt 14 december 2020 och fokuserade på ett mycket aktuellt ämne – situationen i Belarus. Under mötet gjordes det klart att det baltiska och nordiska parlamentariska samarbetet stöder folket i Belarus i deras strävan efter frihet, demokrati, rättsstat, civilsamhälle och mediepluralism.

De baltiska och nordiska länderna, som fria och demokratiska stater, förstår och stöder till fullo folket i Belarus i deras kamp och står därför enade i att fördöma våldsdåden i Belarus.

På det årliga mötet deltog representanter för de tre människorättsorganisationerna International Media Support, Civil Rights Defenders och Human Rights House Foundation samt experter på Belarus från utrikesministerier som delade sina insikter i situationen i Belarus.

Viktigt hålla Belarus högt på agendan

Människorättsorganisationerna uttryckte sin tacksamhet över stödet från både de nordiska och de baltiska länderna, men de betonade även vikten av att hålla situationen i Belarus högt på den internationella agendan. De påpekade att det behövs ännu mer solidaritet med oppositionen och ytterligare sanktioner mot regimen, i synnerhet ekonomiska sanktioner, eftersom den belarusiska regimen är mycket beroende av finansiella resurser för att stanna vid makten.

Experter framhöll att situationen i Belarus inte får bli det “nya normala” och därför är det viktigt att ge folket i Belarus direkt och indirekt stöd. De underströk även vikten av ytterligare ekonomiska sanktioner, stöd till oberoende media, stipendier för studerande från Belarus och flexibelt utfärdande av nationella visum till personer från Belarus.

Belarus måste kvarstå som en prioritet

Baltiska församlingens president professor Aadu Must betonade att: ”Folket i Baltikum har förmodligen färskare minnen än andra av vad det innebär att kämpa för frihet och demokrati. Vi ger vårt starka stöd till våra belarusiska grannar i deras strävan efter att kunna definiera sitt lands framtid på sina egna villkor och utan rädsla för repression.”

Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdóttir: ”Baltiska församlingen och Nordiska rådet har en lång och stolt historia av samarbete i flera frågor. Tillsammans representerar vi parlamentariker från åtta länder och tre självstyrande områden. Dagens möte sänder en tydlig signal att vi kommer att fortsätta visa vårt orubbliga stöd till folket i Belarus i deras kamp för demokrati.”

Baltiska församlingen och Nordiska rådet framhöll att situationen i Belarus måste stå kvar som en prioritet och högt på den politiska agendan i varje demokratiskt land. De två organisationerna anser att demokratiska värden, frihet och mänskliga rättigheter är av grundläggande betydelse.