Indhold

28.10.19 | Nyhed

Nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum

De ryskspråkiga minoriteterna i Baltikum är i allt högre grad beroende av medieinnehåll från Ryssland. Med tanke på språkminoriteternas samhällsintegrering är det här en oroväckande utveckling. Sedan år 2015 har Nordiska ministerrådet därför stött oberoende ryskspråkiga medier i Estland...

03.09.19 | Nyhed

Forslag: Styrk det nordiske samarbejde om samfundssikkerhed

Nordisk Råds præsidium vil styrke det nordiske samarbejde om samfundssikkerhed. Præsidiet har godkendt et strategidokument med flere forslag om områder, hvor samarbejdet om samfundssikkerhed kan fordybes. Strategien sendes nu til videre behandling på Nordisk Råds session i oktober. ...

13.08.18 | Deklaration

Akureyri Declaration on increased Nordic-Baltic Co-operation in the field of Consumer Protection

Meeting of the Ministers of Consumer Affairs of the Nordic and Baltic States

12.02.19 | Information

Nordisk Ministerråds aktiviteter i Estland, Letland og Litauen

Nordisk Ministerråd har siden begyndelsen af 1990'erne udviklet et bredt og nært samarbejde med Estland, Letland og Litauen.