Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden

Kunskapsunderlag inför beslut om inriktning och insatser för det nordiska samarbetet

Information

Publish date
Abstract
År 2020 inleds ett nytt formellt nordiskt samarbete om lika behandling och rättigheter för LGBTI-personer. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt har Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området. Rapporten innehåller:• En kartläggning som belyser nationella förhållanden, teman och insatsområden som är i fokus på nationell nivå,• Resultatet av konsultationsprocess som inkluderat civilsamhällsorganisationer, myndigheter och andra aktörer i Norden som arbetar för lika rättigheter för LGBTI-personer• En analys och rekommendationer baserade på kartläggningen och konsultationen.Rapporten avser visa på vilka områden och insatser som Nordiska ministerrådets verksamhet har möjlighet att bidra till för att förverkliga den övergripande målsättningen.
Publication number
2020:050