15.7.
Betænkning over medlemsförslag om antirasistiska läroplaner, A 1908/UKK, Reservation