Oppdatering av Helsingforsavtalen

En rapport fra Nordisk råds arbeidsgruppe

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Det nordiske samarbeidets rolle i Norden og internasjonalt er i en historisk tid med krig i Europa og vedvarende og eskalerende utrygghet i verden. De nordiske lande er alle medlemmer av NATO og dette åpner nye muligheter for det nordiske samarbeidet. Samtidig står verden overfor flere store utfordringer. Mindre naturmangfold og store klimaendringer. Kunstig intelligens og cybersikkerhet. Voksende ulikhet og trusler mot demokratiet.Nordisk samarbeid har nok aldri vært viktigere enn i dag og det nordiske samarbeides grunnlov – Helsingforsavtalen – må adressere de utfordringer og muligheter som Norden står overfor. Med de mange store endringer som har skjedd i Norden og verden siden Helsingforsavtalen ble oppdatert sist, i 1995, må man kunne stille spørsmålet, hvis Helsingforsavtalen ikke skal fornyes nå – når da?
Publikationsnummer
2024:711