Prisvinner 2009

Friluftsfrämjandets Riksorganisation - I Ur og Skur
Fotograf
Carl Crafoord
Nordisk råds natur- og miljøpris 2009 tildeles den svenske skolevirksomheten 'I Ur och Skur'. Det besluttet bedømmingskomiteen for miljøprisen på sitt møte på Island onsdag. Miljøprisen på 350 000 danske kroner, cirka 47 000 euro, ble i år delt ut for femtende gang.

Årets pris tildeles en nordisk bedrift, en nordisk organisasjon eller person som på en forbilledlig måte har fått mennesker til å bevege seg ute i naturen, og som har skapt en økt forståelse for naturens betydning både generelt og for fysisk og psykisk helse.

Bedømmingskomiteens begrunnelse:

Friluftsfrämjandets 'I Ur och Skur' er et strålende eksempel på en virksomhet som har bidratt til barnas sunnhet og velvære og forståelse for naturen i en tid da stadig flere opplevelser formidles online. 'I Ur och Skur' drives nesten utelukkende med utendørspedagogikk – barnas, og også institusjonenes, nærhet til naturen er dermed sentral.

'I Ur och Skur' er en forbilledlig modell for hvordan man gjenom opplevelser i naturen kan bidra til at barna har det bra. Samtidig er det en modell som med fordel kan inspirere til lignende virksomhet, som det allerede finnes andre eksempler på, i hele Norden.

Målet med 'I Ur och Skur' er å fremme barnas utvikling gjennom å koble opplevelser og bevegelse i naturen til innsamling av kunnskap. Barna utvikler sansene ved å lukte på, se på og lytte til naturen. Alt dette bidrar til at barna får økt forståelse for naturen og miljøet. Studier viser dessuten at barn som deltar i 'I Ur och Skur', stort sett er friskere enn barna i tradisjonelle skoler.

'I Ur och Skur' er den svenske riksorganisasjonen Friluftsfrämjandets satsing, og startet i 1985. I dag omfatter virksomheten rundt 200 skoler hvorav de fleste er førskoler, totalt cirka 30 000 barn og voksne.

Til sammen 63 kandidater ble nominert i vår i den første omgangen av miljøpristildelingen, og av disse gikk ni kandidater videre til finalerunden.

Natur- og miljøprisen er en av Nordisk råds fire priser – de tre andre prisene deles ut innenfor litteratur, film og musikk. I fjor gikk miljøprisen til den islandske bedriften Marorka.

Målet for miljøprisen, som ble delt ut for første gang i 1995, er å styrke bevisstheten om natur- og miljøarbeidet i Norden. Miljøprisen og de tre andre nordiske prisene overrekkes til vinnerne under en seremoni i løpet av Nordisk råds sesjon i Stockholm i slutten av oktober.