Solvej Balle

Solvej Balle, nominee Nordic Council Literature Prize 2022

Solvej Balle

Photographer
Sarah Hartvigsen Juncker
Solvej Balle: Om udregning af rumfang I, II og III. Roman. Pelagraf, 2020-2021. Nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2022.

Tiden er gået af led i Solvej Balles storstilede prosaværk Om udregning af rumfang. Eller som Shakespeare lader Hamlet udtrykke det i den berømte tragedie: Time is out of joint. Solvej Balles hovedperson, Tara Selter, er nemlig ufrivilligt steget af tiden. I hendes virkelighed gentager den 18. november sig igen og igen. Pludselig oplever hun ikke længere ugernes, månedernes eller årstidernes skiften. Personerne omkring hende ældes ikke og har svært ved at forstå Taras nye og mærkværdige erfaringshorisont, idet hendes oplevelser strækker sig over flere og flere 18. novembre.

Indtil videre er der udkommet tre af i alt syv planlagte bind om Taras ophold uden for tiden. De tre første bind udgør dog en nært sammenhængende enhed, som med hvert bind udvides på nye og uforudsigelige måder. Gennem disse hober de mange skæve enkeltdage sig langsomt op og lagrer sig som ensomme og til tider usammenlignelige erindringer i hendes bevidsthed. Bind tre af Solvej Balles ambitiøse projekt begynder eksempelvis med dag 1144. Her får Tara Selter følgeskab af Henry Dale, som ligeledes er fanget i den 18. november. Tidligere, i de foregående bind, har hun befundet sig alene i tidens uorden, men denne ”tidssløjfe” er altså delelig med andre mennesker. Sammen udforsker Tara og Henry nu sløjfens muligheder samt dens mulige sammenslutning med den almindelige tid igen. For Taras vedkommende medfører det historiske undersøgelser og filosofiske refleksioner. Tara er bl.a. optaget af Romerriget, dets opståen og dets forfald, fordi hun heri ser en parallel til det nuværende vestens forfaldstendenser.

”Jeg var landet i historiens store beholder. Den var fuld af ting. Det var ikke fortællinger om fortiden. Det var fortiden, når den slap fri og svimlede sig gennem århundrederne og landede for fødderne af os. Hvis jeg begyndte at beskæftige mig med begyndelse og slutning, intriger og store bedrifter, årsag og virkning, vindere og tabere, stødte jeg mod kanten og kunne ikke komme videre. Jeg interesserede mig for sko, skibe og voks til forsegling af breve. For bygningerne, stokværket ud mod vejen. Jeg interesserede mig ikke for krigens udfald, men for knapperne på soldatens uniform.” (53)

Værkets greb er således at lade fortælleren, Tara Selter, befinde sig et sted i verdenshistorien, hvor tiden hober sig op i ting og steder, ja en fortælling i rum frem for tid, uden at det kan forklares hvorfor og hvordan, og derigennem lader Solvej Balle læseren genopleve (sam)tiden og dens indbyrdes konkurrerende perspektiver. Det er vel det, som stor litteratur ofte kan; nemlig lære os at se verden og hinanden igen med nye øjne. Eller i hvert fald at se og forstå nutiden som et fælles anliggende, imens vi hver især lever i vores egen ”boble”. Det er sådan man tænker, når Henrik Nordbrandt skriver, at året har 16 måneder og slutter digtet med ”november, november, november, november.” Eller det man oplever, når Mary Shelley i Frankenstein monstrøst lader os se verden via sit menneskeskabte og hypersensitive monster.

Som en dansk anmelder så smukt skrev det, så består Solvej Balles prosafiktion af en lyttende skrift. ”At læse hende […] er som at blive kærtegnet af sproget selv.” Og selvom projektet efter sigende tog sin begyndelse med spage ideer allerede i 1990’erne, og hun har brugt mere end 20 år på at udtænke sit romanprojekt, så føles det ikke out of joint her i 2022. Snarere tværtimod, efter en periode med uvirkelige indbrud i vores kollektive liv i form af nedlukninger af samfundet, hvor nye, hidtil ukendte parallelverdener er opstået Solvej Balle leverer med Om udregning af rumfang et mesterværk til tiden inden for genren spekulativ fiktion.

Solvej Balle er født i 1962 og debuterede med Lyrefugl i 1986. Hun skrev senere hen et af dansk litteraturs mest lovpriste værker i 1990erne, Ifølge loven (1993). Men siden denne har der kun været få bøger: En kunstteoretisk bog Det umuliges kunst i 2005, et politisk erindringsessay Frydendal og andre gidsler i 2008 samt to kortprosaudgivelser Hvis og Så, der udkom samtidigt i 2013. Om udregning af rumfang er Solvej Balles store comeback, ikke bare til dansk eller nordisk skønlitteratur, men til europæisk skønlitteratur.