Norden kan forebygge negativ social kontrol

24.06.20 | Nyhed
Mennesker
Fotograf
Unsplash
De nordiske lande kan lære meget af hinanden om negativ social kontrol og æresrelateret vold, viser ny nordisk rapport, der giver viden og inspiration til bedre at kunne samarbejde og dermed forebygge kontrol og vold.

Den netop lancerede rapport; Strategier og initiativer til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelateret vold i de nordiske lande giver et samlet overblik over strategier, foranstaltninger og metoder i Norden. Rapporten præsenterer nuværende og potentielt nye områder for samarbejde som inspiration for udvikling af nye indsatser. Alt sammen indsigter, der skal styrke indsatser og samarbejde med det formål at blive bedre til at sætte ind før problemerne opstår eller har vokset sig store.  

 

Nordisk potentiale for mere samarbejde 

Vigtige pointer, der her løftes frem, er, at der er forskel på, hvordan fagfolk i de forskellige lande definerer negativ social kontrol og æresrelateret vold. Ligesom udbredelsen og anerkendelsen af problemstillingerne varierer landene imellem. Kortlægningen viser også, at de nordiske lande, trods forskelligheder, har et stort potentiale for at kunne samarbejde yderligere om forebyggelse på området. 

Samarbejde med familier tæt på problemerne 

Rapporten blev lanceret på et nordisk webinar for 180 deltagere. De kunne blandt andet overvære et ekspertpanel bestående af Louise Lund Liebmann fra Roskilde Universitet, Ola Florin fra Regeringskansliet, Solfried Lien fra fra Kunnskapsdepartementet og Mia Luthtasaari fra Ministry of Justice i Finland. Panelet drøftede, hvordan de nordiske lande inddrager og samarbejder med familier og lande udenfor norden i deres indsatser og strategier.

- Det var specielt interessant at få indblik i, hvorledes civilsamfundsorganisationer og myndigheder på tværs af de nordiske lande har iværksat tiltag til at håndtere en fælles problemstilling, lyder det fra Anna-Maria Mosekilde, projektmedarbejder i Nordisk Ministerråd. Det er Nordisk Ministerråd, der står bag rapporten, som Rambøll har udfærdiget.