Nordisk Arbejdsgruppe for Miljø og Økonomi (NME)

Miljø- og Økonomigruppen er en tværsektoriel gruppe med et mandat, som godkendes af både miljø- og klimasektoren og finanssektoren ved Nordisk Ministerråd. Arbejdsgruppens hovedopgave er at behandle relevante miljøøkonomiske spørgsmål af fælles nordisk interesse.

Information

Adresse

Lotta Eklund c/o Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten PB 262 FI-65101 Vasa

Contact
Phone
+358 295 027 792

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information
    Funding opportunities