Nordisk arbetsgrupp för miljö och ekonomi (NME)

Miljö- och ekonomigruppen är en tvärsektoriell grupp med mandat som godkänns av både miljö- och klimatsektorn och finanssektorn vid Nordiska Ministerrådet. Arbetsgruppens huvuduppgift är att behandla relevanta miljöekonomiska frågor som har ett gemensamt nordiskt intresse.

Information

Postadress

Lotta Eklund c/o Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten PB 262 FI-65101 Vasa

Contact
Telefon
+358 295 027 792

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information
    Funding opportunities