13.
Nordic Summit with the prime ministers

13.1.
Debate paper for the Nordic Council summit, Document 4/2021

222
Annette Lind (S)
Presentation

Det næste punkt på dagsordenen er punkt 13, topmøde med statsministrene, og vi skal drøfte, hvad vi i Norden kan lære af coronakrisen, og hvordan vi styrker samarbejdet fremadrettet.

223
Bertel Haarder
Main speech

Tak. På vegne af Nordisk Råd vil jeg ønske de nordiske statsministre og regringsrepræsentanter velkommen til dette topmøde.

225
Sanna Marin
Main speech

Arvoisa presidentti! Viime vuoden tapaamisessa vieraspuhujana oli YK:n pääsihteeri. Kokous oli tuolloin virtuaalinen, ja se koski pandemiaa.

227
Sanna Marin
Response to reply

Kiitoksia tästä kysymyksestä! Sanoisin näin, että me olemme sekä onnistuneet että epäonnistuneet rokotteiden osalta.

228
Christian Juhl
Reply

Det er bare kort: Jeg er meget interesseret i at høre, hvad det er for nogle aftaler, der er lavet i nordisk regi, for vi har jo råbt på løsninger.

229
Sanna Marin
Response to reply

Kiitoksia! Ymmärrän tämän näkökulman hyvin. Pohjoismaisesta yhteistyöstä rokotteiden osalta on käyty keskustelua. Se on alussa.

232
Katrín Jakobsdóttir
Main speech

Kæru vinir. Í dag erum við að tala um inntak norræns samstarfs og hvaða lærdóma við getum dregið af þeim áskorunum sem við höfum staðið frammi fyrir í gegnum heimsfaraldur.

233
Linda Modig
Reply

Fru president! Tack för anförandet, Katrín Jakobsdóttir! Som svensk är jag oändligt tacksam över att Island behandlade alla på samma sätt. I Island valde man att testa alla.

234
Katrín Jakobsdóttir
Response to reply

Norðurlandaráð hefur talað mjög skýrt um að það verði að verja fjárveitingar til menningarmála sem eru þessi ákveðna undirstaða fyrir norrænt samstarf.

235
Mikko Kinnunen
Reply

Hyvä presidentti ja rouva Jakobsdóttir! Sanoitte, että meidän tulee vahvistaa kielten oppimista ja opettamista kaikilla tasoilla, ja se on tärkeä perusta.

236
Katrín Jakobsdóttir
Response to reply

Það voru ráð okkar vísindamanna að það mikilvægasta sem við gætum gert væri að hafa ráðstafanir á landamærum til þess að koma í veg fyrir innflæði veirunnar inn í landið, sérstakl

238
Katrín Jakobsdóttir
Response to reply

Það er alltaf mikilvægt að hafa femínísku gleraugun á þegar við tökum ákvarðanir alveg eins og það er mikilvægt að vera alltaf með hina félagslegu vídd þegar við tökum ákvarðanir um til að mynda ef

240
Kjell-Arne Ottosson
Reply

Fru president! Jag har i mina tidigare inlägg påtalat det totala haveri som vi som bor i gränsområdena har upplevt under den här pandemin. Vardagslivet har prövats stenhårt.

242
Bertel Haarder
Reply

Det var præcis det samme, som Kjell-Arne Ottosson nævnte. Vores ønske i Nordisk Råd er jo ikke at kritisere alting og sige, at regeringerne har gjort det dårligt.

245
Jonas Gahr Støre
Response to reply

Det er et nasjonalt ansvar å treffe beslutninger på det beste grunnlaget, og i kompliserte helsesammenhenger må man lytte til de erfarne folkehelsemyndighetene.

246
Hans Wallmark
Reply

Fru president! Jag tycker att det är mycket gott att Norges nye statsminister kommer till Sverige som sitt första besök.

247
Jonas Gahr Støre
Response to reply

Jeg er uenig i det, for det er mennesker som bærer smitte. Hvis vi kunne satt smitten i den køen og menneskene i den køen, kunne vi godt vært med på det.

248
Anders Eriksson
Reply

Tack fru president! Jag ska ta det så kort som möjligt. Jag noterade att statsminister Jonas Gahr Støre sade att de nordiska länderna har klarat sig bra i pandemin om man jämför med andra områden.

250
Anna Hallberg
Main speech

President! Jag är här i dag i statsminister Stefan Löfvens ställe. Som ni känner till pågår just nu Socialdemokraternas kongress i Sverige, där en ny partiledare väljs.

251
Lorena Delgado Varas
Reply

För att rädda jobben under pandemin lades det rejäla budgetar för att ge möjligheten att permittera arbetare. Vi var för permitteringar, och det har räddat jobb.

252
Anna Hallberg
Response to reply

Det är helt riktigt att hela Norden, också Sverige, satsade enorma summor för att rädda jobben och företagen under krisen med det som vi i Sverige kallar för korttidspermitteringar, vilket var myck

253
Heli Järvinen
Reply

Tack president, tack ministern! Som vi vet hade Sverige många nationella regler under coronatiden och fick jättemycket kritik.

254
Anna Hallberg
Response to reply

Tack för frågan! Någonting som verkligen är väldigt centralt i vad vi lärt oss av den här krisen är att informationsgivningen och terminologin från våra myndigheter har sett olika ut i Norden.

255
Kim Berg
Reply

Rouva presidentti! Kysymys oli vähän samantyyppinen kuin mitä Heli Järvinen äsken esitti.

256
Anna Hallberg
Response to reply

Det är viktigt att först slå fast att varje land har en suverän rätt att fatta beslut om både sina gränser och när det gäller att skydda sina medborgare.

258
Mette Frederiksen
Main speech

Tak for det. Nu kunne der jo godt være en enkelt i salen, der håbede på en kop kaffe, men I får endnu en statsministertale i stedet for. Spøg til side.

260
Mette Frederiksen
Response to reply

Jeg beklager forsinkelsen. Jeg bestræber mig på at forstå de nordiske sprog, men det kan knibe, så jeg tænker, at jeg for at kunne svare korrekt hellere må have lidt dansk bistand.

261
Hans Wallmark
Reply

Fru president! Efter repliken till mig från Norges statsminister såg jag att de svenska socialdemokraterna applåderade flitigt när den stängda gränsen och de stoppade människorna hyllades.

265
Jan-Erik Enestam
Main speech

President, värderade ministrar, parlamentariker, kära vänner av nordiskt samarbete! Tack för möjligheten att kort få presentera rekommendationerna!

266
Gunilla Carlsson
Presentation

Fru president! Tack till statsministrarna för alla era redogörelser! Jag villl också rikta ett stort tack till Jan-Erik Enestam för rapporten.

268
Wille Rydman
Presentation

Värderade president! Coronakrisen har inneburit svåra tider för oss alla. Den har också varit en stor utmaning för det nordiska samarbetet.

271
Presentation

I, der har livet foran jer, passer på dem, der har livet bag sig. I udviser et samfundssind, der redder menneskeliv. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i vinter.

272
Alexander Grandt
Presentation

Tak for ordet, formand. To amerikanske præsidentvalgkampe er forsøgt at blive influeret af udenlandske kræfter gennem misinformation og fake news.

273
Anders Eriksson
Presentation

Tack, fru president! Jag ska börja med att berätta om två konkreta exempel när vi har äran att ha statsministrarna här.

274
Presentation

Det meste er sagt nå, og det meste er svart ut. Jeg har likevel behov for å påminne oss om Ministerrådets egen Visjon 2030, som ble vedtatt i august 2019.

275
Simon Holmström
Presentation

President!. Jag ställde denna fråga till samarbetsminister Hallberg i somras, men hon var dessvärre förhindrad att svara på grund av regeringskrisen då. Nu testar jag igen.

276
Cecilie Tenfjord Toftby
Presentation

Fru president! Vi är på väg att lägga pandemin bakom oss. I dag är frågan: Gjorde vi rätt? Vad kunde vi ha gjort bättre? Vad gör vi nästa gång?

277
Presentation

Den høge tilliten til helsestyresmaktene i dei nordiska landa har ført til høg organisasjonsgrad. Difor har me kunna letta på smittevernstiltaka.

278
Jonas Gahr Støre
Reply

Det har ikke vært konsultert mellom statsministrene, så nå tar jeg det på min intuisjon. Det er følgende: Norden har en stolt historie hvor grenser ikke betyr noe for menneskers bevegelse.