Ajoneuvo Norjassa

Bil i Norge
Tältä sivulta saat tietoa autojen ja muiden ajoneuvojen maahantuontia ja käyttöä koskevista säännöksistä Norjassa.

Auton tai muun ajoneuvon on yleensä oltava rekisteröitynä vakinaisessa asuinmaassasi. Norjassa vakituisesti asuva henkilö ei yleensä saa käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa Norjassa. Muutamia poikkeuksiakin tosin on.

Ajoneuvon käyttö tilapäisen Norjassa oleskelun yhteydessä

Ulkomailla vakituisesti asuva tai Norjassa väliaikaisesti oleskeleva henkilö voi käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa Norjassa. Kyse on useimmiten henkilöstä, joka

  • pendelöi Norjaan
  • työskentelee ulkomailla
  • asuu aviopuolisonsa tai alle 18-vuotiaiden lastensa kanssa ulkomailla tai
  • matkailee Norjassa.

Jos oleskelet Norjassa väliaikaisesti, voit käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa korkeintaan kahden vuoden ajan.

Korkeintaan vuoden mittainen oleskelu

Jos oleskelet Norjassa korkeintaan vuoden, voit käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa hakematta ajoneuvon käyttölupaa. Sinun on pystyttävä kaiken aikaa dokumentoimaan, että oleskelet Norjassa korkeintaan vuoden ajan saapumispäivästäsi lukien. Saapumispäivällä tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin saavut itse Norjaan – ei siis ajoneuvon maahantuontiajankohtaa. Todistukseksi väliaikaisesta oleskelusta Norjassa katsotaan esimerkiksi

  • työsopimus
  • todistus opiskelupaikasta
  • aviopuolisosi tai perheenjäsenesi todistus oleskelun kestosta
  • asiakirja, jolla voit osoittaa palaavasi töihin ulkomaille
  • asiakirja, jolla voit osoittaa antaneesi oman ulkomailla sijaitsevan asuntosi vuokralle. 

Korkeintaan kahden vuoden mittainen oleskelu

Jos aiot oleskella Norjassa korkeintaan kaksi vuotta, sinun on haettava ajoneuvon väliaikaista käyttölupaa jälkimmäiseksi vuodeksi. Sinun on dokumentoitava, ettet aio oleskella maassa yli kahta vuotta saapumispäivästäsi lukien.

Huomaathan, että ajoneuvon väliaikaista käyttölupaa on haettava ennen ensimmäisen oleskeluvuoden päättymistä. Norjassa oleskelu katsotaan väliaikaiseksi, jos et ole oleskellut Norjassa tai kuulunut Norjan väestörekisteriin yli 365 päivän ajan maahantulopäivää edeltäneiden kahden vuoden aikana.

Muuttoauton tuonti Norjaan

Voit  hakea ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista käyttölupaa korkeintaan 14 päiväksi muuttaessasi ulkomailta Norjaan tai Norjasta ulkomaille. Muutto on dokumentoitava muuttoilmoituksen, työsopimuksen tai muun vastaavan asiakirjan avulla.

Jos tuot ulkomaille rekisteröidyn auton tai muun ajoneuvon muuton yhteydessä Norjaan, kyse on ajoneuvon maahantuonnista ja sinun pitää maksaa tulli ja muut säädetyt maksut. Näin toimitaan riippumatta kansalaisuudestasi ja lähtömaastasi. Norjan veroviranomaisen verkkosivuilta selviää, miten ajoneuvon maahantuonti Norjaan tapahtuu käytännössä.

Auton ja muun ajoneuvon vakuutukset Norjassa

Kaikilla ajoneuvon omistajilla on Norjassa oltava vastuuvakuutus. Se on lakisääteinen vakuutus, joka korvaa ajoneuvon aiheuttamat henkilö- ja omaisuusvahingot. Pakollisen vastuuvakuutuksen lisäksi tarjolla on erilaisia vapaaehtoisia vakuutuksia. Norjan kuluttajaneuvoston ylläpitämästä Finansportalen-sivustosta saat vinkkejä vakuutusten kilpailuttamiseen ja siihen, millainen vakuutus sopii parhaiten sinun tilanteeseesi.

Kesä- ja talvirenkaiden käyttö Norjassa

Ajoneuvon kuljettajan vastuulla on Norjassa varmistaa, että ajoneuvolla on riittävä kosketus tien pintaan. Liukkaalla kelillä pitoa voi parantaa käyttämällä nastallisia tai nastattomia talvirenkaita tai lumiketjuja. Nastarenkaiden käyttöä säädellään eikä niitä saa käyttää toista pääsiäispäivää seuraavan maanantain ja lokakuun 31:nnen päivän välisenä aikana. Nordlandin, Tromsin ja Finnmarkin läänissä nastarenkaiden käyttö on kielletty 1.5.–15.10.

Oslossa ja Bergenissä on otettu käyttöön nastarengasmaksu, joka peritään kaikilta nastarenkaita käyttäviltä ajoneuvoilta. Talvirenkaita ja lumiketjuja on käytettävä myös muulloin kuin vuoden talvipuoliskolla, jos keli sitä edellyttää. Huomaathan, että jotkin Norjan tiet suljetaan liikenteeltä talvikaudeksi.

Norjan nopeusrajoitukset

Yleisnopeusrajoitus on Norjan taajamissa 50 km/h ja taajamien ulkopuolella 80 km/h. Jos alueella on voimassa jokin muu kuin yleisrajoitus, se osoitetaan liikennemerkeillä ja lisäkilvillä.

Huippuvuorille rekisteröidyt autot

Jos asut vakinaisesti Huippuvuorilla ja suunnittelet lomamatkaa Norjaan, voit hakea ajoneuvon käyttölupaa. Käyttöluvan voi saada kunakin kalenterivuonna korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi. Ennen ajoneuvon tuomista Norjaan sinun on haettava Huippuvuorille rekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista käyttölupaa.

Ajoneuvosta on maksettava vuotuinen ajoneuvomaksu. Huomaathan, että jos muutat Manner-Norjaan, ajoneuvo on tullattava ja siitä on maksettava säädetyt maksut.

Norjassa rekisteröidyn auton tai muun ajoneuvon käyttö toisessa Pohjoismaassa

Norjassa rekisteröityä ajoneuvoa ei tarvitse rekisteröidä toisessa Pohjoismaassa, mikäli kyseisessä maassa oleskellaan vain lyhyen aikaa. Tämä pätee vain silloin, kun oleskelet siinä maassa, jossa ajoneuvosi on. Jos aiot jättää ajoneuvosi toiseen Pohjoismaahan ja poistua itse maasta, ajoneuvo on rekisteröitävä kyseiseen maahan.

Aika, jonka muun maan rekisterissä olevalla ajoneuvolla voi ajaa, vaihtelee maittain. Norjaan rekisteröidyllä ajoneuvolla voi ajaa oleskelumaassa rekisteröimättä, jos oleskelu Ruotsissa kestää alle 12 kuukautta, Suomessa, Tanskassa, Islannissa ja Färsaarilla alle 6 kuukautta ja Grönlannissa alle 3 kuukautta. Mikäli oleskelu ja ajoneuvon käyttö oleskelumaassa kestävät tätä pitempään, ajoneuvo on rekisteröitävä. Ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajalta vaaditaan joissakin tapauksissa ajoneuvon käyttölupa, joten muistathan tarkistaa asian ennen Norjasta lähtöäsi. Ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavat muissa Pohjoismaissa seuraavat viranomaiset:

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.