Bil i Norge

Bil i Norge
Här kan du läsa om att föra in fordon i Norge samt regler för att använda bil och andra fordon i landet.

I regel måste din bil och andra fordon vara registrerade i det land du bor i. Personer som bor permanent i Norge får i regel inte köra ett utlandsregistrerat fordon i landet. Men det finns några få undantag.

Användning av bil vid tillfällig vistelse i Norge

Personer som bor permanent utomlands eller vistas tillfälligt i Norge under en begränsad tid får använda en utlandsregistrerad bil eller andra fordon i Norge. Det gäller huvudsakligen personer som

  • pendlar till Norge
  • arbetar utomlands 
  • bor utomlands tillsammans med äkta maka/make eller barn under 18 år 
  • besöker Norge som turist. 

Om du vistas tillfälligt i Norge kan du använda ett utlandsregistrerat fordon i upp till två år.

Upp till ett år

Om du ska vistas i Norge i upp till ett år får du använda ett utlandsregistrerat fordon utan att ansöka om körtillstånd. Du måste alltid kunna bevisa att vistelsen inte överstiger ett år från inresedatumet. Med inresedatumet avses det datum du reser in i Norge, inte det datum du för in fordonet. Bevis på att du vistas tillfälligt i Norge kan vara

  • anställningskontrakt
  • intyg på att du har beviljats studieplats
  • äkta makes/makas/familjemedlems intyg på vistelsens längd 
  • papper som visar att du ska återvända till arbete utomlands
  • dokumentation på att du hyr ut egen bostad utomlands.

Upp till två år

Om du ska vistas i Norge i upp till två år måste du ansöka om tillfälligt körtillstånd för det andra året. Du måste kunna visa papper på att vistelsen inte varar i mer än två år från inresedatumet.

Glöm inte att ansöka om tillfälligt körtillstånd inom ett år räknat från inresedatumet. För att vistelsen ska räknas som tillfällig får du inte ha vistats eller varit folkbokförd i Norge i mer än 365 dagar under de senaste två åren före inresedatumet.

Flytta till Norge med bil

Du kan ansöka om att få tillfälligt körtillstånd för ett utlandsregistrerat fordon i upp till 14 dagar vid flytt till och från Norge. Du måste ha papper på flytten i form av flyttintyg, anställningskontrakt eller annan relevant dokumentation.

Om du ska ta med dig en utlandsregistrerad bil eller andra fordon när du flyttar till Norge måste du importera fordonet och betala tull och avgifter. Detta gäller oberoende av medborgarskap och varifrån du flyttar. Skatteetaten har en egen vägledning för hur du går tillväga för att importera ditt fordon till Norge.

Försäkring av bil och andra fordon i Norge

Om du äger ett fordon i Norge måste du enligt lag teckna en ansvarsförsäkring som ska ersätta skador som fordonet kan åsamka både människor och saker. Utöver ansvarsförsäkringen kan du välja att teckna olika frivilliga försäkringar. Ta reda på vilken försäkring som är lämplig i ditt fall och hur du går tillväga för att få de bästa erbjudandena på det norska konsumentverket Forbrukerrådets finansportal.

Vinterdäck och sommardäck i Norge

I Norge är man som förare ansvarig för att bedöma om fordonet har ett tillräckligt väggrepp. Vid halt väglag får man bättre väggrepp genom att använda vinterdäck, med eller utan dubbar eller kedjor. Användning av vinterdäck med dubbar är reglerad. Dubbdäck får inte användas från och med första måndagen efter annandag påsk till och med 31 oktober. I Nordland, Troms och Finnmark gäller reglerna från och med 1 maj till och med 15 oktober.

I Oslo och Bergen har man infört en dubbdäcksavgift för fordon med dubbdäck. Om föret kräver ska man använda vinterdäck och kedja även utanför dessa datum. Observera också att vissa vägar i Norge stänger på vintern.

Hastighetsgränser i Norge

De allmänna hastighetsgränserna i Norge är 50 km/tim i tätorter och 80 km/tim utanför tätorter. Om ett område har en särskild hastighetsgräns informerar man om det via vägskyltar.

Bilar registrerade på Svalbard

Om du bor permanent på Svalbard och ska på semester till Norge kan du ansöka om tillstånd för att använda fordonet. Du kan beviljas körtillstånd för upp till tre månader per kalenderår. Innan du tar med dig fordonet till Norge måste du ansöka om körtillstånd för tillfällig användning av ett fordon registrerat på Svalbard.

Du måste betala årsavgift för fordonet. Obs! Om du flyttar till fastlandet måste du förtulla och betala avgifter för fordonet.

Användning av norskregistrerad bil eller annat fordon i ett annat nordiskt land

Du behöver inte registrera ett norskregistrerat fordon i ett annat nordiskt land om du ska vistas i landet under en kort period. Det gäller i situationer där du själv vistas med fordonet i det aktuella landet. Det gäller inte om du tänker lämna fordonet i ett annat nordiskt land. Då måste fordonet omregistreras.

Hur länge du kan använda ett fordon registrerat i ett annat land varierar från land till land. Du kan använda ett norskregistrerat fordon i landet du besöker om vistelsen är kortare än 12 månader i Sverige, kortare än 6 månader i Danmark och Finland samt på Island och Färöarna, och kortare än 3 månader på Grönland. Om vistelsen och användningen av fordonet överstiger angiven tidperiod måste fordonet registreras i landet. I vissa fall kan du behöva ett tillstånd för att använda det utländska fordonet. Undersök detta innan avresan. Ansvarig för registrering av fordon i de andra nordiska länderna är:

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.