Bil i Norge

Bil i Norge
Her kan du lese om innførsel og regler for bruk av bil og andre kjøretøy i Norge.

Som hovedregel skal blien din og andre kjøretøy være registrert i det landet der du bor. Personer som er permanent bosatte i Norge kan som hovedregel ikke kjøre et utenlandsregistrerte kjøretøy i Norge. Det finnes imidlertid noen få unntak.

  Bruke bil ved midlertidig opphold i Norge

  Personer som er fast bosatt i utlandet eller har et tidsavgrenset midlertidig opphold i Norge, kan bruke utenlandsregistrerte kjøretøy som bil i Norge. Dette omfatter hovedsakelig personer som

  • pendler til Norge
  • arbeider i utlandet
  • bor sammen med ektefelle eller barn under 18 år i utlandet, eller
  • besøker Norge som turist

  Oppholder du deg i Norge midlertidig, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy i inntil to år.

  Inntil ett år

  Skal du oppholde deg i Norge i inntil ett år, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy uten å søke om kjøretillatelse. Du må til enhver tid kunne dokumentere at oppholdet ikke overstiger ett år fra innreisetidspunktet. Med innreisetidspunktet menes det tidspunktet du reiser inn til Norge, ikke tidspunktet kjøretøyet blir innført. Dokumentasjon på at du er midlertidig bosatt i Norge kan være

  • arbeidskontrakt
  • dokumentasjon på tildelt studieplass
  • ektefelles/familiemedlems dokumentasjon på oppholdets varighet
  • papirer som viser at du skal returnere til arbeid i utlandet
  • dokumentasjon på at du leier ut egen bolig i utlandet 

  Inntil to år

  Skal du oppholde deg i Norge i inntil to år, må du søke om midlertidig kjøretillatelse for det andre året. Du må dokumentere at oppholdet ikke blir mer enn to år fra innreisetidspunktet.

  Husk at du må søke om midlertidig kjøretillatelse innen ett år regnet fra ditt innreisetidspunkt. For at oppholdet ditt skal regnes som midlertidig, kan du ikke ha oppholdt deg eller vært folkeregistrert i Norge i mer enn 365 dager i løpet av de to siste årene før innreisetidspunktet.

  Flytte til Norge med bil

  Du kan søke om å få midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert kjøretøy i inntil 14 dager ved flytting til og fra Norge. Du må dokumentere flyttingen i form av en flytteattest, arbeidskontrakt eller annen relevant dokumentasjon.

  Skal du ta med deg et utenlandsregistrert bil eller andre kjøretøy når du flytter til Norge, må du importere kjøretøyet og betale toll og avgifter. Dette gjelder uavhengig av statsborgerskap og hvor du flytter fra. Skatteetaten har en egen veileder for hvordan du går frem for å importere ditt kjøretøy til Norge.

   Forsikring av kjøretøy og bil i Norge

   Alle som eier et kjøretøy i Norge er lovpålagt å tegne en ansvarsforsikring som skal erstatte skader kjøretøyet kan påføre både mennesker og ting. Utover ansvarsforsikringen kan eieren velge å tegne flere frivillige forsikringer. Undersøk hvilken forsikring som passer i ditt tilfelle og hvordan du går frem for å få de beste tilbudene via Forbrukerrådets finansportal.

   Vinterdekk og sommerdekk i Norge

   I Norge er man som sjåfør ansvarlig for å vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep. På glatt føre får man bedre veigrep ved å bruke vinterdekk, med eller uten pigger eller kjetting. Bruk av vinterdekk med pigger er regulert. Piggdekk er ikke tillatt fra og med første mandag etter 2. påskedag, til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder reglene fra og med 1. mai til og med 15. oktober.

   I Oslo og Bergen er det innført en piggdekkavgift for kjøretøy som kjører med piggdekk. Hvis føret krever det skal man også bruke vinterdekk og kjetting utenom vinterhalvåret. Vær også oppmerksom på at enkelte veier i Norge stenger på vinterstid.

   Fartsgrenser i Norge

   De generelle fartsgrensene i Norge er 50 km/t i områder med tett bebyggelse og 80 km/t i områder uten tett bebyggelse. Dersom et område har en særskilt fartsgrense, vil dette bli informert om gjennom ferdselstavler og skilt.

   Biler som er registrert på Svalbard

   Hvis du er fastboende på Svalbard og skal på ferie til Norge, kan du søke om tillatelse til å bruke kjøretøyet. Du kan få innvilget kjøretillatelse for inntil tre måneder pr. kalenderår. Før du tar med kjøretøyet til Norge, må du søke om kjøretillatelse for midlertidig bruk av Svalbardregistrert kjøretøy.

   Du må betale årsavgift for kjøretøyet. Vær oppmerksom på at om du flytter til fastlandet, må du fortolle og betale avgifter for kjøretøyet.

   Bruk av norskregistrert bil og kjøretøy i et annet nordisk land

   Det er ikke nødvendig å registrere et norskregistrert kjøretøy i et annet nordisk land dersom oppholdet i landet varer i en kort periode. Dette gjelder i situasjoner der du selv oppholder deg med kjøretøyet i det aktuelle landet. Det gjelder ikke dersom du har tenkt å forlate kjøretøyet i et annet nordisk land. Da må kjøretøyet omregistreres.

   Hvor lenge man kan kjøre med et kjøretøy registrert i et annet land, varierer fra land til land. Du kan kjøre et norskregistrert kjøretøy i landet du besøker dersom oppholdet varer mindre enn 12 måneder i Sverige, mindre enn 6 måneder i Danmark, Finland, på Island og på Færøyene, og mindre enn 3 måneder på Grønland. Dersom oppholdet og bruken av kjøretøyet overstiger oppgitt tidsrom, må kjøretøyet registreres. Det kan i noen tilfeller være nødvendig med en tillatelse til å kjøre det utenlandske kjøretøyet og det anbefales at du undersøker dette før du reiser. Ansvarlig for registrering av kjøretøyer i de andre nordiske landene er:

   Kontakt myndighet
   Spør Info Norden

   Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

   OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

   Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.