Bostadsbidrag i Finland

Asumisen tuet Suomessa
Här kan du läsa om vilken typ av bostadsbidrag man kan få i Finland.

Du kan få olika typer av bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten (FPA). I regel kan du bara få en typ av bostadsbidrag i taget. När du ansöker om bostadsbidrag från FPA, ta först reda på vilken typ av bostadsbidrag du och din familj kan få.

Allmänt bostadsbidrag

Allmänt bostadsbidrag är till för hushåll med låga inkomster. Ett hushåll utgörs av personer som bor i samma bostad, och bostadsbidraget beviljas för hela hushållet tillsammans. Bostadsbidragets storlek påverkas av boendekostnaderna samt av antalet vuxna och barn i hushållet, inkomster och bostadens läge. För att få allmänt bostadsbidrag måste du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Bidrag beviljas endast för bostad i Finland.

  • Läs mer om allmänt bostadsbidrag på Folkpensionsanstaltens webbplats.
Bostadsbidrag för pensionstagare

Bostadsbidrag för pensionstagare är till för mottagare av pensionsförmån med låga inkomster.

  • Läs mer om bostadsbidrag för pensionstagare på Folkpensionsanstaltens webbplats.
Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd är till för dem som gör militär- eller vapenfri tjänst (civiltjänst).

  • Läs mer om bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet på Folkpensionsanstaltens webbplats.
Studiestödets bostadstillägg

Studiestödets bostadstillägg kan du få endast

  • om du studerar utomlands och hyr din bostad
  • om du studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och bor i skolans elevhem
  • om du studerar på Åland och hyr din bostad.

Andra studerande i Finland kan få allmänt bostadsbidrag på gällande villkor.

  • Läs mer om studiestödets bostadstillägg på Folkpensionsanstaltens webbplats.
  • Läs mer om allmänt bostadsbidrag på Folkpensionsanstaltens webbplats. 

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.