Grönlannin koulutusjärjestelmä

Foto: Rastvakt, Qinngorput, Nuuk, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Tällä sivulla luodaan katsaus Grönlannin koulutusjärjestelmään ja -tarjontaan.

Grönlannin koulutusjärjestelmä koostuu perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta ja korkea-asteen koulutuksesta.

Peruskoulu

Grönlannissa on kymmenvuotinen oppivelvollisuus. Kaikkien 6–16-vuotiaiden lasten kuuluu siis saada opetusta kymmenen vuoden ajan. Opetusta annetaan Grönlannin peruskouluissa, jotka ovat maksuttomia kaikille.

Peruskoulu jakautuu kolmeen asteeseen:

  • nuorimmille oppilaille suunnattu kolmivuotinen aste, 1.–3. luokka
  • toiseksi vanhimmille oppilaille suunnattu nelivuotinen aste, 4.–7. luokka
  • vanhimmille oppilaille suunnattu kolmivuotinen aste, 8.–10. luokka.

Alimman ja keskimmäisen asteen päättyessä oppilaat osallistuvat välikokeisiin, joilla selvitetään, ovatko oppilaat sisäistäneet koko oppimäärän ja onko opettajien tarpeen mukauttaa opetustaan. Ylimmän peruskouluasteen päätteeksi oppilaat osallistuvat päättökokeisiin, joista hyväksytysti suoriutuneet saavat peruskoulun päättötodistuksen.

Peruskoulun kymmenennen luokan voi käydä myös sisäoppilaitoksessa (efterskole) joko Grönlannissa tai Tanskassa.

Lukiokoulutus (gymnasial uddannelse, GUX)

Lukiota voi käydä Aasiaatissa, Sisimiutissa, Nuukissa ja Qaqortoqissa. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kahdessa, kolmessa tai neljässä vuodessa.

Sisimiutissa on lisäksi tarjolla vuoden mittainen täydentävä lukiokurssi, jolla voit korottaa tai täydentää yksittäisiä lukion arvosanojasi. Lukiotutkinnon täydentäminen voi olla edellytyksenä esimerkiksi sille, että pääset haluamaasi korkea-asteen koulutukseen.

Ammatillinen koulutus (erhvervsuddannelse, EUD)

Ammatillisessa koulutuksessa vuorottelevat kouluopetus ja käytännön harjoittelujaksot. Ammatillinen koulutus kestää yhdestä viiteen vuotta. Jotkin tutkinnot suoritetaan kokonaisuudessaan Grönlannissa, jotkin taas osittain Tanskassa. Ammatillisen koulutuksen aloittamisen edellytyksenä on, että olet saanut aloituspaikan ammatillisesta oppilaitoksesta ja löytänyt harjoittelupaikan.

Korkea-asteen koulutus

Korkea-asteen koulutukseen voi pyrkiä korkea-asteen opintoihin valmistavan yleissivistävän koulutuksen (lukion) jälkeen. Grönlannissa on tarjolla lyhyttä, keskipitkää ja pitkää korkea-asteen koulutusta.

Lyhyt korkea-asteen koulutus, 2–3 vuotta

Lyhyt korkea-asteen koulutus on Grönlannissa useimmiten ammattiakatemiakoulutusta (erhvervsakademiuddannelse). Tutkinnon suorittaminen kestää yleensä kahdesta kolmeen vuotta, ja tutkinto antaa valmiudet jonkin tietyn alan ammateissa toimimiseen. Opetuksessa vuorottelevat kouluopetus ja käytännön harjoittelujaksot.

Keskipitkä korkea-asteen koulutus, 3–4,5 vuotta

Keskipitkä korkea-asteen koulutus johtaa Grönlannissa alempaan korkeakoulututkintoon (bachelor). Opinnoissa vuorottelevat teoreettiset ja käytäntöpainotteiset opintojaksot, ja koulutukseen sisältyy työharjoittelu. Keskipitkät korkea-asteen koulutusohjelmat valmistavat monesti johonkin tiettyyn ammattiin, kuten opettajaksi, sairaanhoitajaksi tai toimittajaksi. Monet Grönlannin oppilaitokset tarjoavat ammattiin valmistavaa keskipitkää korkea-asteen koulutusta.

Pitkä korkea-asteen koulutus, 5–6 vuotta

Alempi korkeakoulututkinto (bachelor) suoritetaan yliopistossa. Se on laaja, teoreettinen tutkinto, jonka jälkeen monet suorittavat ylemmän korkeakoulututkinnon (kandidat). Ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot ovat teoreettisia opintoja, joiden aikana opiskelija syventää bachelor-opinnoissa saamiaan perustietoja. Alempaan korkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia on tarjolla useissa eri Grönlannin oppilaitoksissa, mutta ylemmän korkeakoulututkinnon voi suorittaa vain Grönlannin yliopistossa Ilisimatusarfikissa, joka sijaitsee Nuukissa.

Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat

Grönlannin yliopistossa Ilisimatusarfikissa on tarjolla kolmivuotinen, tohtorintutkintoon (Ph.D.) johtava tutkijakoulutus. Tohtoriohjelmapaikkoja avautuu opiskelijoiden haettavaksi säännöllisin väliajoin.

Grönlannin kansanopistot

Grönlannissa on kaksi hyväksyttyä kansanopistoa, jotka tarjoavat kehittäviä kursseja opiskelijoita kiinnostavista aiheista. Knud Rasmussens Højskole sijaitsee Sisimiutissa ja Sulisartut Højskoliat puolestaan Qaqortoqissa.

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja haluat opiskella Grönlannissa

Pohjoismaiden kansalaiset voivat opiskella Grönlannissa samalla tavoin kuin grönlantilaisetkin opiskelijat. Voit hakea opiskelupaikkaa grönlantilaisesta oppilaitoksesta ja opiskella siellä maksutta.

Huomaathan kuitenkin, että voit saada opintotukea Grönlannista vain, jos olet Tanskan kansalainen tai pystyt osoittamaan, että sinulla on erityinen kytkös Grönlantiin. Sen sijaan voit toisinaan saada kotimaastasi opintotukea Grönlannissa suoritettaviin opintoihin.

Voit myös tulla yhden lukukauden ajaksi opiskelijavaihtoon Grönlannin yliopistoon Ilisimatusarfikiin. Vaihto-opiskelijoille on tarjolla tanskan-, grönlannin- ja englanninkielisiä kursseja.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.