Det grönländska utbildningssystemet

Foto: Rastvakt, Qinngorput, Nuuk, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Här får du en översikt av utbildningssystemet och undervisningsutbudet på Grönland.

Grönland har grundskola, gymnasieutbildningar, yrkesskolor och ett antal högre utbildningar.

Grundskola

På Grönland är det tio års undervisningsplikt. Det innebär att alla barn mellan 6 och 16 år ska få undervisning i tio år. Det kan man få i den grönländska grundskolan, som är gratis för alla.

Grundskolan är indelad i tre stadier:

  • Yngstastadiet: Ett treårigt stadium för de yngsta barnen, årskurs 1–3.
  • Mellanstadiet: Ett fyraårigt stadium för de mellanstora barnen, årskurs 4–7.
  • Äldstastadiet: Ett treårigt stadium för de äldsta barnen, årskurs 8–10.

Efter både det yngsta och mellersta stadiet ska eleverna göra ett test för att se om de har lärt sig det de ska och för att lärarna ska kunna anpassa sin undervisning. Efter äldstastadiet gör eleverna avslutande prov och får därefter avgångsbetyg.

Det är också möjligt att gå en tionde årskurs på så kallad efterskola på Grönland eller i Danmark.

Gymnasieutbildning – GUX

På Grönland finns gymnasieutbildning på GUX i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk och Qaqortoq. En studentexamen tar man antingen efter två, tre eller fyra år.

Dessutom finns det en ettårig gymnasial kompletteringskurs i Sisimiut där du kan förbättra dina betyg från gymnasiet eller komplettera till en högre nivå, till exempel om det krävs för att komma in på en specifik högre utbildning.

Yrkesutbildning – EUD

En yrkesutbildning är en utbildning som består av skola och praktik. En yrkesutbildning är från ett till fem år lång. Några yrkesutbildningar äger helt och hållet rum på Grönland, medan andra utbildningar har skolperioder i Danmark. För att börja på en utbildning måste man vara antagen till en branschskola och ha hittat en praktikplats.

Högre utbildning

Med högre utbildning avses utbildningar som man kan söka till efter en studieförberedande utbildning som GUX. På Grönland delas högre utbildningar in i korta, medellånga och långa högre utbildningar.

Korta högre utbildningar, 2–3 år

De flesta korta högre utbildningarna på Grönland är akademiutbildningar. De tar normalt två–tre år att slutföra, och utbildningen är inriktad på ett visst yrkesområde. Utbildningarna innehåller både skolundervisning och praktik.

Medellånga högre utbildningar, 3–4,5 år

Medellånga högre utbildningar erbjuds på Grönland som kandidatutbildningar (bacheloruddannelser). Dessa båda är teoretiska och praktiska utbildningar där praktikperiod ingår i utbildningarna. Kandidatutbildningens mål är ett konkret yrke, till exempel lärare, sjuksköterska eller journalist. Det finns flera läroanstalter på Grönland som erbjuder kandidatutbildningar med yrkesinriktning.

Långa högre utbildningar, 5–6 år

En kandidatutbildning är en bred teoretisk utbildning på universitetet, och många väljer att fortsätta med en masterutbildning (kandidatuddannelse) efteråt. Masterutbildningen är en teoretisk utbildning där studenterna specialiserar sig inom ett visst område efter den något bredare introduktionen de fick under kandidatutbildningen. Kandidatutbildningarna ges på flera läroanstalter på Grönland, medan masterutbildningarna endast ges på Grönlands universitet Ilisimatusarfik i Nuuk.

Forskarutbildningar

På Grönlands universitet Ilisimatusarfik ges en treårig forskarutbildning som leder till en doktorsexamen. Doktorandtjänster utlyses med jämna mellanrum och ska sökas av studenterna.

Högskoleutbildning på Grönland

Det finns två godkända högskolor på Grönland som tar in studenter som vill utvecklas i ämnen de intresserar sig för: Knud Rasmussen Højskolia i Sisimiut och Sulisartut Højskoliat i Qaqortoq.

Om du är nordisk medborgare och vill studera på Grönland

Som medborgare i ett nordiskt land kan du studera på Grönland på samma villkor som grönländska studenter. Du kan söka till en grönländsk läroanstalt, där du kan studera gratis.

Men för att få grönländskt studiestöd måste du vara dansk medborgare eller kunna visa särskild anknytning till Grönland. I vissa fall kan du istället få studiestöd från ditt hemland.

Grönlands universitet Ilisimatusarfik erbjuder också kurser för gäststudenter som vill studera en termin i Nuuk. Dessa kurser ges på danska, grönländska och engelska.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.