Islannin eläkejärjestelmä

Íslenska lífeyriskerfið
Tässä osiossa on yleistä tietoa Islannin eläkejärjestelmästä.

Islannin eläkejärjestelmä koostuu kolmesta pääpilarista. 

   

  Sosiaaliturva

  Sosiaaliturvajärjestelmään kuuluu julkisen palvelun eläkejärjestelmä, johon kaikki kansalaiset kuuluvat ja jota rahoitetaan verovaroin.

  Sosiaaliturvaan kuuluva eläke perustuu Islannissa asumiseen.

  Eläkerahastot

  Kaikki Islannissa työskentelevät ovat velvollisia maksamaan vakuutusmaksua eläkerahastoon.

  Eläkerahastot perustuvat yhteisesti koottuun pääomaan.

  Eläkerahastosta voi myös hakea työkyvyttömyyseläkettä, leskeneläkettä ja lapseneläkettä.

  Täydentävät eläkesäästöt

  Täydentävät eläkesäästöt ovat vapaaehtoisia henkilökohtaisia säästöjä, ja oikeus eläkkeeseen on henkilökohtainen.

  Oikeus säästöihin periytyy kuolemantapauksessa perintölain säännösten mukaan.

  Muut sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvat eläkkeet

  Muita eläkkeitä ja sosiaaliturvajärjestelmän korvauksia

  Lapseneläke

  Leskeneläke

  Vammaisetuudet

  Ikäperusteinen vammaistuki

  Toimeentulotuki

  Kotitaloustuki

  Eläkerahaston maksama eläke 

  Kenellä on oikeus saada eläkettä islantilaisesta eläkerahastosta? 

  Oikeus saada eläkettä eläkerahastosta muodostuu niistä maksuista, joita henkilö on maksanut työskennellessään Islannissa.

  Oman eläkekertymän voi tarkistaa siitä eläkerahastosta, johon maksaa vakuutusmaksua työskennellessään Islannissa.

  Yleensä eläkerahastosta maksetaan eläkettä 67 ikävuoden täyttyessä, mutta joistakin rahastoista maksetaan 65 vuotta täyttäneelle.

  Eläkerahastojen maksama eläke siirtyy yleensä mukana henkilön muuttaessa toiseen Pohjoismaahan. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa eläkettä maksavasta eläkerahastosta.

  Täydentävät eläkesäästöt

  Täydentävät eläkesäästöt ovat yksityistä omaisuutta, ja ne täydentävät peruseläketurvaa.

  Palkansaaja voi kerätä eläkesäästöjä maksamalla palkasta 2–4 prosentin kuukausierän, jolloin työnantaja maksaa työnantajan osuuden.

  Täydentäviin eläkesäästöihin voi turvautua myös tapauksissa, joissa vakava onnettomuus tai sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyden.

  Täydentävää säästöihin perustuvaa eläkettä voidaan maksaa 60 vuodesta ylöspäin säännöllisesti 67 ikävuoteen asti tai pidempään.

  Täydentävät eläkesäästöt periytyvät kuolemantapauksessa perintölain säännösten mukaisesti.

  Kuka vastaa mahdollisiin kysymyksiin?

  Tarkempia tietoja saa Islannin sosiaalivakuutuslaitoksen (Tryggingastofnun) verkkosivulta. Lisätietoja saa myös palveluneuvonnasta puhelinnumerosta (+354) 560 4400. 

  Ota yhteyttä viranomaiseen
  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.