Islannin eläkejärjestelmä

Íslenska lífeyriskerfið
Tässä osiossa on yleistä tietoa Islannin eläkejärjestelmästä.

Islannin eläkejärjestelmä koostuu kolmesta pääpilarista. 

   

  Sosiaaliturva

  Sosiaaliturvajärjestelmään kuuluu yleinen kansaneläkejärjestelmä, johon kaikki kansalaiset kuuluvat ja jota rahoitetaan verovaroin.

  Oikeus kansaneläkkeeseen perustuu Islannissa asumiseen.

  Eläkerahastot

  Kaikki Islannissa työskentelevät ovat velvollisia maksamaan vakuutusmaksua eläkerahastoon.

  Islannin eläkerahastot perustuvat rahastointiperiaatteeseen, eli kultakin työntekijäsukupolvelta kerätyt eläkemaksut rahastoidaan myöhempää eläkkeenmaksua varten.

  Eläkerahastosta maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, leskeneläkettä ja lapseneläkettä.

  Täydentävät eläkesäästöt

  Täydentävät eläkesäästöt ovat vapaaehtoisia henkilökohtaisia säästöjä, ja oikeus eläkkeeseen on henkilökohtainen.

  Oikeus säästöihin periytyy kuolemantapauksessa perintölain säännösten mukaan.

  Muut sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvat eläkkeet

  Muita eläkkeitä ja sosiaaliturvaetuuksia

  Lapseneläke

  Leskeneläke

  Vammaisetuudet

  Ikäperusteinen vammaistuki

  Takuueläke

  Asumistuki yksin kotona asuvalle

  Eläkerahaston maksama eläke 

  Kenellä on oikeus saada eläkettä islantilaisesta eläkerahastosta? 

  Oikeus saada eläkettä eläkerahastosta perustuu eläkemaksuihin, joita henkilö on maksanut työskennellessään Islannissa.

  Oman eläkekertymän voi tarkistaa siitä eläkerahastosta, johon maksaa vakuutusmaksua työskennellessään Islannissa.

  Eläkerahastosta aletaan maksaa eläkettä yleensä 67 vuoden iässä, mutta joistakin rahastoista sitä maksetaan 65 vuotta täyttäneelle.

  Eläkerahastojen maksama eläke siirtyy yleensä mukana henkilön muuttaessa toiseen Pohjoismaahan. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa eläkettä maksavasta eläkerahastosta.

  Täydentävät eläkesäästöt

  Täydentävät eläkesäästöt ovat lakisääteistä peruseläketurvaa täydentäviä eläkesäästöjä.

  Palkansaaja voi kerätä eläkesäästöjä maksamalla palkastaan vapaaehtoista eläkemaksua 2–4 prosenttia kuukaudessa, jolloin työnantaja on puolestaan velvollinen maksamaan työnantajan osuuden.

  Täydentäviin eläkesäästöihin perustuvaa eläkettä voidaan maksaa jo ennen vanhuuseläkeikää, jos vakava onnettomuus tai sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyden.

  Täydentävää säästöihin perustuvaa eläkettä voidaan alkaa maksaa eläkkeensaajalle 60 vuoden iästä säännöllisesti 67 ikävuoteen asti tai pidempään.

  Vapaaehtoiseen eläkerahastoon kertyneet eläkesäästöt periytyvät kuolemantapauksessa perintölain säännösten mukaisesti.

  Mistä saat lisätietoja?

  Tarkempia tietoja saa Islannin sosiaalivakuutuslaitoksen (Tryggingastofnun) verkkosivulta. Voit myös soittaa puhelinneuvontaan numeroon +354 560 4400.

  Ota yhteyttä viranomaiseen
  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.