Det islandske pensionssystem

Íslenska lífeyriskerfið
Her kan du finde generel information om det islandske pensionssystem.

Det islandske pensionssystem bygger på tre hovedpiller.

Folkeforsikring

Folkeforsikringssystemet er et pensionssystem under det offentlige, som alle indbyggere i landet har del i, og som finansieres over skatterne.

Ret til ydelser fra det offentlige forsikringssystem knytter sig til at have bopæl i Island.

Pensionskasser

Alle, der arbejder i Island, har pligt til at indbetale til en pensionskasse.

Pensionskasserne bygger på indsamling i en fælles fond.

Hos pensionskasser kan man også ansøge om invalidepension, ægtefællepension og børnepension.

Ekstra pensionsopsparing

Ekstra pensionsopsparing er en fri individuel opsparing og giver individuelle rettigheder.

Rettighederne går i arv ved dødsfald efter arvelovens regler.

Andre typer af pension, som falder ind under det offentlige forsikringssystem

Andre typer af pension og understøttelse i det offentlige forsikringssystem

Børnepension

Ægtefællepension

Invalidetilskud

Aldersbestemt invalidetilskud

Indkomstforsikring

Familietilskud

 

Pension fra pensionskasser

Har du ret til udbetalinger fra en islandsk pensionskasse?

Rettigheder i pensionskasser fastsættes efter indbetalingerne i den periode, hvor en person har arbejdet i Island.

Informationer om rettigheder kan også findes hos den pensionskasse, som du indbetalte til, mens du arbejdede i Island.

Pensionskasser påbegynder almindeligvis udbetaling af pension fra man fylder 67 år, men nogle pensionskasser går ud fra det fyldte 65 år.

Udbetalinger fra pensionskasser følger i almindelighed personen, hvis vedkommende flytter til andre nordiske lande. Det betaler sig imidlertid at sætte sig i forbindelse med de pensionskasser, som udbetalingen kommer fra.

Ekstra pensionsopsparing

Ekstra pensionsopsparing er den enkeltes private ejendom og er en tilføjelse til den tvungne offentlige pensionsopsparing.

Hvis en lønmodtager vælger at lægge penge til side som ekstra pensionsopsparing, kan vedkommende vælge 2% - 4% i månedlig opsparing, og arbejdsgiveren yder i så fald et modbidrag.

Der er mulighed for at gribe til den ekstra pensionsopsparing, hvis alvorlige ulykker eller sygdom medfører nedsættelse af erhvervsevnen.

Udbetaling af ekstra pensionsopspring kan begynde fra det fyldte 60. år eller senere og sker da med regelmæssige mellemrum indtil det fyldte 67. år eller længere.

Ekstra pensionsopsparing går i arv ved dødsfald efter arvelovens regler.

Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

Nærmere oplysninger findes på Islands Sygeforsikrings hjemmeside. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 560 4400.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.