Islandsk alderspension

Ellilífeyrir á Íslandi
Her kan du finde informationer om alderspension i Island.

Det islandske alderspensionssystem bygger på tre hovedpiller, og disse er: folkeforsikringssystemet, pensionskasser og ekstra pensionsopsparing.

I det følgende behandles pensionsudbetalinger fra folkeforsikringen. Du kan læse nærmere om de to andre grundpiller på Info Norden under "Det islandske pensionssystem".

  Det mest almindelige er, at en person begynder at modtage alderspension, når han eller hun er fyldt 67 år. Men der findes i dag en øget fleksibilitet i det offentlige forsikringssystem. Man kan ansøge om alderspension fra det fyldte 65. år imod en permanent nedsættelse af pensionen, såfremt bestemte betingelser er opfyldt. Det er også muligt at få halv pension sideløbende med at man får halv pension udbetalt fra en eller flere pensionskasser. Dette kræver blot, at bestemte betingelser er opfyldt. Desuden kan man udsætte modtagelse af alderspension helt indtil man bliver 80. I så fald stiger indbetalingerne efter det fyldte 67. år efter udregning på forsikringsteknisk basis.

   

  Har jeg ret til islandsk pension?

  Alle, der er 65 eller ældre og har boet i Island i mindst tre år i alderen 16-67 år, har i et eller andet omfang ret til alderspension.

  Fulde rettigheder gælder, når man har været bosat i Island i sammenlagt 40 år i perioden fra 16 til 67 år. Man behøver ikke i denne periode at have boet uafbrudt i Island. Hvis man har boet i Island i mindre end 40 år, beregnes retten til pension forholdsmæssigt.

   

  Hvornår kan man begynde at modtage pension?

  Almindeligvis begynder en person at modtage pension, når han eller hun er fyldt 67 år. Dog kan man begynde at modtage pension fra det fyldte 65. år imod en permanent nedsættelse af pensionen, udregnet på forsikringsteknisk basis. Det er også muligt fra det 65. år at modtage pension fra en eller flere pensionskasser. De samlede månedlige udbetalinger skal i så fald mindst svare til en fuld ældrepension hos Statens Forsikringsinstitut.

  En person kan også ansøge om halv pension hos Statens Forsikringsinstitut på betingelse af, at han eller hun er på halv pension fra en eller flere pensionskasser. De samlede månedlige udbetalinger skal i så fald mindst svare til en fuld alderspension hos Statens Forsikringsinstitut Der sker forhøjelse af den udsatte del af alderspensionen indtil det 67. år, men nedsættelse af den del, som man modtager inden man fylder 67 år.

  Hvis en person vælger at udsætte modtagelsen af alderspension til efter det 67. år, stiger de månedlige udbetalinger, udregnet på forsikringsteknisk basis. Man kan udsætte modtagelse af alderspension helt indtil man bliver 80. Desuden er der mulighed for at udsætte modtagelsen af pension hos den eller de pensionskasser, man er medlem af.

  Forhøjelse af udbetaling som følge af udsættelse af modtagelsen af alderspension såvel som nedsættelse som følge af tidlig modtagelse af ældrepension beregnes til enhver tid på forsikringsteknisk basis.

  Hvordan man ansøger om ældrepension

  Hvis en person bor i Island

  Ansøgning om islandsk alderspension indgives til Statens Forsikringsinstitut.

   

  At ansøge fra et andet nordisk land om ret til pension

  Statens Forsikringsinstitut bistår dem, der har boet i Norden, om at ansøge om at få, hvad de har ret til. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler fra land til land med hensyn til, hvornår det er muligt at begynde at modtage alderspension.

   

  Hvis en person bor i et nordisk land og har ret til alderspension i Island

  En person, som bor i udlandet og ansøger om alderspension, skal kontakte Statens Forsikringsinstituts søsterinstitution i det pågældende land.

   

   

  Kan man tage islandsk alderspension med sig til et andet nordisk land?

  Når man flytter inden for Norden, er hovedreglen, at udbetaling af alderspension flyttes fra det ene land til det andet. Ekstra offentlige udbetalinger, som forudsætter, at man bor i et bestemt land, som f.eks. boligstøtte og benzintilskud, flyttes imidlertid ikke. Udbetalinger fra pensionskasser kan i almindelighed flyttes, men det er bedst at sætte sig i forbindelse med pensionskassen eller pensionskasserne og få det bekræftet.

  Hvordan udbetales alderspension i tilfælde af dødsfald?

  Retten til alderspension bortfalder ved dødsfald. Ifølge islandsk lov dannes ved dødsfald en selvstændig juridisk person, et dødsbo, som midlertidigt overtager alle afdødes rettigheder og pligter. Et dødsbos og arvingernes rettigheder og pligter over for Statens Forsikringsinstitut afhænger af, hvordan skiftet af dødsboet arrangeres

  Må en person arbejde, mens vedkommende modtager alderspension?

  Hvis en person får fuld alderspension fra Statens Forsikringsinstitut, har indtægter ved arbejde indflydelse på udbetalingernes størrelse, såfremt de overstiger et bestemt beløb pr. måned eller år. Hvis en person opfylder betingelserne for at oppebære halv pension fra Statens Forsikringsinstitut, har indtægter ingen indflydelse på udbetalingernes størrelse.

   

  Supplering af ældres pension

  Udover alderspension kan pensionsmodtagere have ret til supplementer til alderspension, såsom boligstøtte for dem, der bor alene, og tilskud til bil, hvis det drejer sig om fysiske bevægelsesvanskeligheder. Der betales også tilskud i forbindelse med særlige udgifter:

  • Udgifter til medicin og i forbindelse med sygdom
  • Omsorg i egen bolig
  • Ophold i boligfællesskab
  • Eludgifter som følge af brug af åndedrætsapparat
  • Høreapparater
  • Husleje som falder uden for huslejetilskud

  Disse udbetalinger afhænger dog i langt de fleste tilfælde af bestemte betingelser, f.eks. pensionsmodtagerens indtægter, hvor længe vedkommende har været bosat i Island, de konkrete forhold i hjemmet m.m.

  Hvor skal du betale skat af islandsk pension, hvis du er bosat i et andet nordisk land?

  Nærmere informationer om beskatning af pension i Norden kan man finde på det nordiske skatte-website Nordisk eTax.

  Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

  Nærmere oplysninger kan findes på Statens Forsikringsinstituts hjemmeside. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 560 4400.

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.