Guide: Flytta från Danmark

Flytte fra Danmark til udlandet
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du planerar att flytta från Danmark till ett annat nordiskt land.

Anmäl flytten till folkbokföringsregistret

Om du ska flytta utomlands ska du innan du reser anmäla flytten till folkbokföringsregistret (folkeregisteret) i den kommun där du är folkbokförd. Alla som flyttar utomlands ska registreras som utflyttade i folkbokföringsregistret.

Du ska anmäla flytten till folkbokföringsregistret senast fem dagar efter flytten. Om du inte anmäler flytten kan du få böter.

Vistelser kortare än sex månader

Om du inte vistas utomlands längre än sex månader kan du be folkbokföringsregistret om att fortsätta vara registrerad som bosatt i Danmark.

Då krävs det vanligtvis att du har full tillgång till din danska bostad under hela perioden. Det har du inte om du har hyrt eller lånat ut bostaden i andra hand.

Om du inte har full tillgång till bostaden kan kommunen dock göra en konkret bedömning av om du fortsatt kan vara registrerad som bosatt i Danmark.

Hemma på helger och semestrar

Om du på grund av arbete vistas längre än sex månader utomlands, men tillbringar huvudparten av helger, lediga dagar och semestrar på din boendeort i Danmark, har du också rätt att fortsätta vara registrerad i landet.

Samma regel gäller för din äkta hälft/sambo och dina barn om de har följt med dig utomlands.

Flytta till ett annat nordiskt land

När du flyttar till Norge, Sverige, Finland, Island eller Färöarna från Danmark ska du före avresan anmäla flytten till folkbokföringsregistret i den kommun där du är registrerad.

Du ska också anmäla inflyttningen i det andra nordiska landet till den lokala registreringsmyndigheten inom den tidsfrist som gäller för flyttanmälan i det aktuella landet.

Du ska ta med legitimation, inklusive handlingar som styrker ditt medborgarskap (pass) samt meddela ditt personnummer och din tidigare adress i Danmark.

Folkbokföringsregistret i den kommun som du har flyttat från i Danmark kan registrera dig som utflyttad från landet först när de har fått besked från folkbokföringsregistret i inflyttningskommunen om att du är registrerad där.

När du flyttar mellan de nordiska länderna omfattas du av ett folkbokföringsavtal som ingåtts mellan de nordiska länderna. Avtalet innebär att du ska vara folkbokförd endast i ett land i Norden.

Anmäl flytten till posten

Om du flyttar utomlands kan du be Postnord eftersända din post till din nya adress i sex månader. Postnord eftersänder inte tidningar, tidskrifter, magasin och paket till utlandet.

Skatt

Du ska meddela Skat att du har flyttat utomlands. Du kan läsa mer om detta på Skats webbplats.

Social- och sjukförsäkring

Om du flyttar utomlands för att arbeta och inte längre har en adress i Danmark är du inte heller införd i folkbokföringsregistret.

Därmed upphör din socialförsäkring i Danmark och du ska lämna tillbaka ditt hälsokort till kommunen. Du omfattas inte heller av socialförsäkringen under till exempel semestervistelser i Danmark.

Danmark har ingått ett avtal om socialförsäkring med de övriga nordiska länderna, EES och ett antal andra länder.

A-kassa och arbetslöshetsersättning

Om du ska flytta från Danmark till ett annat land i Norden kan du ta din intjänade rätt till arbetslöshetsersättning med dig.

Om du har varit medlem i en dansk a-kassa kan du överföra de danska försäkrings- och arbetsperioderna till arbetslöshetsförsäkringen i ett annat nordiskt land.

Den period som du har varit försäkrad i en dansk a-kassa tas med i beräkningen av när du har rätt till arbetslöshetsersättning i det andra nordiska landet.

Om du vill att dina försäkrings- och arbetsperioder ska medräknas i en arbetslöshetsförsäkring i ett annat EES-land måste du ha ett intyg över dem. A-kassan utfärdar intyget som heter PD U1. Använd blanketten EØS 4 för att ansöka om intyget.

Bil

Om du flyttar till utlandet och har bil kan du ofta få en del av den danska registreringsavgiften återbetald. Det kan du läsa mer om på Skats webbplats.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.