Toisen asteen koulutus Islannissa

Framhaldsskólar á Íslandi
Islannissa on kaiken kaikkiaan yli kolmekymmentä toisen asteen oppilaitosta ja niissä on laaja opetustarjonta. Tässä artikkelissa on yleistietoa toisen asteen koulutuksesta Islannissa.

Toisen asteen koulutus Islannissa

Islannissa on yli 30 toisen asteen oppilaitosta eri puolilla maata ja niihin lukeutuvat lukiot, ammattikoulut sekä näiden yhdistelmät. Yleisesti ottaen toisen asteen koulutus on tarkoitettu 16–20-vuotiaille opiskelijoille. 

Kouluvuosi Islannin toisen asteen oppilaitoksissa on yhdeksän kuukautta. Kouluissa on kirjautumismaksu, joka on koulukohtainen. Oppilaat maksavat itse koulukirjoistaan ja muusta oppimateriaalista.

Pohjoismailla on useita sopimuksia, joilla turvataan Pohjoismaiden kansalaisten oikeus opiskella toisessa Pohjoismaassa ja tutkintojen tunnustaminen kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi pohjoismaisen yhteistyön alaisuudessa on lukuisia pohjoismaisille opiskelijoille tarjottavia opinto-ohjelmia.

Millaista on opiskella toisen asteen oppilaitoksessa Islannissa?

Ammatilliset oppilaitokset

Lukion ammatillisen linjan suorittaneet saavat pääsääntöisesti ammattitutkintotodistuksen, joka oikeuttaa alan jatko-opintoihin. Useimmissa ammattilukioissa on lisäkurssien kautta mahdollisuus suorittaa myös ylioppilastutkinto. Monet toisen asteen oppilaitokset tarjoavat myös lyhyitä koulutusohjelmia, jotka ovat suoraan kytköksissä työelämään.

Ylioppilastutkintoon tähtäävät opinnot

Toisen asteen koulutus päättyy ylioppilastutkintoon, jonka tarkoituksena on valmistaa korkea-asteen koulutukseen. Ylioppilastutkinto suoritetaan lähtökohtaisesti kolmessa vuodessa.

Joissakin pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitoksissa on mahdollisuus opiskella ja suorittaa ylioppilastutkinto englannin kielellä. 

Toisen asteen koulutus nuorille, joilla on erityistarpeita

Lain mukaan toimintarajoitteisille toisen asteen opiskelijoille tulee tarjota erityistukea. Monissa toisen asteen oppilaitoksissa on omia ryhmiä, ohjelmia tai muita erityisesti toimintarajoitteisille suunnattuja opintojärjestelyjä.

Kansanopistot

Islannissa on kaksi kansanopistoa, Lýðháskólinn Flateyrissa ja LungA skólinn Seyðisfjörðurissa.

Mitä sinun on hyvä tietää ennen kuin aloitat toisen asteen opinnot Islannissa?

Kielten opetus

Islannissa painotetaan muuta kieltä kuin islantia äidinkielenään puhuvien oikeutta opiskella islantia vieraana kielenä. Sama koskee opiskelijoita, jotka ovat oleskelleet pitkiä aikoja ulkomailla ja joiden islannin kielen taito on vähäisempi. Tavoitteena on, että muunkieliset opiskelijat saavat mahdollisuuden jatkaa oman äidinkielen opiskelua valinnaisena oppiaineena, etäopetuksena tai muulla tavoin.

Muut pohjoismaalaiset, jotka haluavat opiskella Islannissa toisen asteen oppilaitoksessa

Pohjoismaat ovat tehneet sopimuksen, joka takaa pohjoismaalaisille nuorille oikeuden opiskella muiden Pohjoismaiden toisen asteen oppilaitoksissa. Pääsääntönä on, että Pohjoismaassa peruskoulun suorittanut voi aloittaa toisen asteen opinnot Islannissa.

Opiskelija-asuminen
Sairausvakuutus Islannissa opiskellessa

Islantiin saapuvat pohjoismaalaiset opiskelijat voivat anoa sairausvakuutuksen piiriin pääsyä Islannissa suoritettavien opintojen ja Islannissa oleskelun ajaksi. 

Ilmoittautuminen Islannin toisen asteen koulutukseen

Toisen asteen koulutukseen ilmoittaudutaan verkossa Islannin opetushallituksen verkkosivuilla. Joihinkin oppilaitoksiin voi hakea kahdesti vuodessa, joko keväällä tai loppuvuodesta, mutta toisiin voi hakea vain kerran vuodessa, keväällä.

Haluatko suorittaa toisen asteen tutkinnon Pohjoismaissa?

Lisätietoa

Lisätietoa saat kunkin oppilaitoksen omilta verkkosivuilta sekä Islannin opetushallituksen verkkosivuilta. 

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.