Ungdomsuddannelser i Island

Framhaldsskólar á Íslandi
I Island drives der fortsættende skoleuddannelser på over 30 skoler rundt om i landet, og der tilbydes en bred vifte af studieforløb. Her kan du finde generel information om ungdomsuddannelser i Island.

Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelsesniveauet henvender sig alt andet lige til aldersgruppen 16-20 år.

Der er ingen pligt til studier ved en ungdomsuddannelse, men ifølge lover har man pligt til oplysning indtil sit 18. år.

I Island drives over 30 ungdomsuddannelser over hele landet. De har forskellige navne: enhedsskoler, ungdomsskoler, tekniske skoler, gymnasier og tekniske gymnasier.

Skoleåret på de islandske ungdomsuddannelser er på 9 måneder. På skolerne med ungdomsuddannelser betales der en optagelsesafgift, som har forskellig størrelse fra skole til skole. Eleverne betaler selv for lærebøger og andet undervisningsmateriale.

Studentereksamen

Studentereksamen afslutter det ungdomsuddannelsesniveau, som har til formål at forberede studier på universitetsniveau. Man går ud fra, at eleverne afslutter studentereksamen i løbet af tre år.

På nogle af hovedstadsområdets skoler med ungdomsuddannelser er der mulighed for at studere til og gå op til studentereksamen på engelsk.

Praktiske uddannelser

I de tekniske skoler afsluttes uddannelsen i praktiske fag med svendeprøve, som så giver adgang til en mesteruddannelse. I de fleste tilfælde er det muligt at tilføje studiepoints og tage studentereksamen. Mange skoler med ungdomsuddannelser tilbyder også kortere studieforløb med direkte tilknytning til erhvervslivet.

Modersmålsundervisning

Der lægges vægt på, at elever, som har et andet modersmål end islandsk, har ret til at blive undervist i islandsk som andetsprog. Det samme gælder elever, som har opholdt sig længe i udlandet og har et mindre godt kendskab til islandsk. Der skal sigtes imod, at elever, som ikke har islandsk som modersmål, får mulighed for at vedligeholde deres modersmål som valgfag, ved fjernstudium eller på andet måde.

Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov

Handicappede elever på ungdomsuddannelserne skal ifølge loven have tilbud om særlig undervisning. På mange ungdomsuddannelser findes der specialafdelinger, bestemte studiegrene og andre studietilbud, som henvender sig særligt til handicappede elever.

Folkehøjskoler

Der drives to folkehøjskoler i Island, Folkehøjskolen i Flateyri og skolen LungA i Seyðisfjörður.

For dem, der kommer fra et andet nordisk land og vil uddanne sig på et islandsk gymnasium

De nordiske lande har indgået en aftale, som sikrer unge mennesker i Norden adgang til studier på ungdomsskoleniveau i alle de nordiske lande. Hovedreglen er derfor den, at de, som har afsluttet en folkeskoleuddannelse i Norden, kan påbegynde en gymnasieuddannelse i Island.

Optagelse

Optagelse på et studium på ungdomsuddannelsesniveau foregår via nettet på Menntamálastofnun. På nogle skoler med ungdomsuddannelser er der to gange årligt mulighed for at søge om optagelse, om foråret og sidst på året, men på andre skoler sker optagelse kun om foråret.

På hjemmesiden Undervisnings- og Kulturministeriet kan du finde en liste over alle de skoler i Island, hvor der drives ungdomsuddannelser (side på islandsk).

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.