Ungdomsuddannelser i Island

Framhaldsskólar á Íslandi
I Island drives der fortsættende skoleuddannelser på over 30 skoler rundt om i landet, og der tilbydes en bred vifte af studieforløb. Her kan du finde generel information om ungdomsuddannelser i Island.

Ungdomsuddannelse i Island

I Island drives over 30 ungdomsuddannelser over hele landet. De har forskellige navne: integrerede skoler, ungdomsskoler, tekniske skoler, gymnasier og tekniske gymnasier. Ungdomsuddannelsesniveauet henvender sig alt andet lige til aldersgruppen 16-20 år.

Skoleåret på de islandske ungdomsuddannelser er på 9 måneder. På ungdomsuddannelser betales der et indskrivningsgebyr, som varierer fra skole til skole. Eleverne betaler selv for lærebøger og andet undervisningsmateriale.

De nordiske lande har indgået forskellige aftaler, som sikrer nordiske statsborgere adgang til studier og anerkendelse af universitetsgrader i alle de nordiske lande. Derudover findes der forskellige uddannelsesordninger inden for det nordiske samarbejde, som giver studerende i Norden forskellige muligheder.

Hvilke typer ungdomsuddannelser er der i Island?

Tekniske skoler

I de tekniske skoler afsluttes uddannelsen i praktiske fag med svendeprøve, som så giver adgang til en mesteruddannelse. I de fleste tilfælde er det muligt at tilføje studiepoints og tage studentereksamen. Mange skoler med ungdomsuddannelser tilbyder også kortere studieforløb med direkte tilknytning til erhvervslivet.

Studentereksamen

Studentereksamen afslutter det ungdomsuddannelsesniveau, som har til formål at forberede til studier på universitetsniveau. Man går ud fra, at eleverne afslutter studentereksamen i løbet af tre år.

På nogle af hovedstadsområdets skoler med ungdomsuddannelser er der mulighed for at læse til studentereksamen på engelsk. 

Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov

Handicappede elever på ungdomsuddannelserne skal ifølge loven have tilbud om særlig undervisning. På mange ungdomsuddannelser findes der specialafdelinger, og andre studietilbud, som henvender sig særligt til handicappede elever.

Folkehøjskoler

Der findes to folkehøjskoler i Island, Folkehøjskolen i Flateyri og skolen LungA i Seyðisfjörður.

Hvad skal du vide, inden du starter en ungdomsuddannelse i Island?

Sprogundervisning

Der lægges vægt på, at elever, som har et andet modersmål end islandsk, har ret til at blive undervist i islandsk som andetsprog. Det samme gælder elever, som har opholdt sig længe i udlandet og har et mindre godt kendskab til islandsk. Der skal sigtes imod, at elever, som ikke har islandsk som modersmål, får mulighed for at vedligeholde deres modersmål som valgfag, ved fjernstudium eller på andet måde.

For elever fra et andet nordisk land, der vil indskrive sig i en islandsk ungdomsskole

De nordiske lande har indgået en aftale, som sikrer unge mennesker i Norden adgang til uddannelse på ungdomsskoleniveau i alle de nordiske lande. Hovedreglen er derfor den, at de, som har afsluttet en folkeskoleuddannelse i Norden, kan påbegynde en gymnasieuddannelse i Island.

Boliger til studerende
Sygesikring under uddannelse i Island

Studerende i de nordiske lande, der kommer til Island i løbet af deres studietid, kan anmode om at få en midlertidig sygesikring under deres ophold i Island. 

Indskrivning på gymnasier i Island

Optagelse på en uddannelse på ungdomsuddannelsesniveau foregår via nettet på Uddannelsesdirektoratets websted. På nogle skoler med ungdomsuddannelser er der to gange årligt mulighed for at søge om optagelse, om foråret og sidst på året, men på andre skoler sker optagelse kun om foråret.

Vil du læse på gymnasiet i Norden?

Nærmere oplysninger

Yderligere oplysninger kan findes på de islandske gymnasiers websteder og på Uddannelsesdirektoratets websted. 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.