Toisen asteen koulutus Norjassa

Videregående opplæring i Norge
Tässä artikkelissa kerrotaan toisen asteen koulutusjärjestelmästä ja opiskelijavalinnoista Norjassa.

Norjassa kaikilla peruskoulun tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaneilla nuorilla on lakisääteinen oikeus kolmivuotiseen toisen asteen koulutukseen. Koulutus on vapaaehtoinen, ja sen rahoittamisesta vastaavat maakunnat. Muista Pohjoismaista tulevat nuoret voivat hakea koulutukseen samoilla ehdoilla kuin norjalaiset opiskelijat. 

Kenellä on oikeus toisen asteen koulutukseen?

Kaikilla peruskoulun tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaneilla nuorilla on lakisääteinen oikeus saada toisen asteen koulutuspaikka, mikäli he hakevat sellaista. Nuorten koulutustakuuta kutsutaan Norjassa nimellä ungdomsrett. Nuori on oikeutettu yhteen hakemastaan kolmesta ensimmäisen vuosikurssin aloituspaikasta sekä koulutusohjelmasta riippuen joko kahden tai kolmen vuoden mittaiseen erikoistumis- ja harjoittelujaksoon. Sinulla on oikeus vaihtaa opiskelupaikkaa. Opiskeluoikeusaikaasi pidennetään tällöin siten, että ehdit suorittaa uuden tutkinnon loppuun. Voit aloittaa opintosi ungdomsrett-koulutustakuun piiriin kuuluvassa koulutuksessa viimeistään sinä lukuvuonna, joka alkaa samana vuonna, jolloin täytät 24. Nuorella on oikeus suorittaa ainoastaan yksi toisen asteen tutkinto. Kun olet suorittanut yhden toisen asteen tutkinnon, et ole siis enää oikeutettu toiseen toisen asteen opiskelupaikkaan.

Kaikilla peruskoulun tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaneilla aikuisilla, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa, on oikeus toisen asteen opiskelupaikkaan siitä vuodesta alkaen, jolloin he täyttävät 25 vuotta. Aikuisten koulutustakuuta kutsutaan Norjassa nimellä voksenrett. Aikuiskoulutuksen organisointia, opiskelijavalintoja ja koulutukseen hakemista koskevat säännöt voivat vaihdella maakunnittain. Ota siis yhteyttä aikuiskoulutusviranomaiseen siinä maakunnassa, jossa aiot pyrkiä koulutukseen.

Pohjoismaan kansalaisilla on oikeus suorittaa toisen asteen koulutus jossain toisessa Pohjoismaassa, kuten Norjassa. Tämän oikeuden takaa Pohjoismaiden välinen sopimus lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä, jonka nojalla maat tunnustavat vastavuoroisesti toistensa tarjoaman toisen asteen koulutuksen. Sopimuksen mukaan muiden Pohjoismaiden kansalaiset voivat hakea toisen Pohjoismaan tarjoamaan toisen asteen koulutukseen samoilla ehdoilla kuin oman maan kansalaiset

Minkälaista toisen asteen koulutusta on tarjolla?

Toisen asteen oppilaitoksissa on sekä korkea-asteen opintoihin että ammattiin valmistavia opinto-ohjelmia. Ennen opintojen alkamista ensimmäisenä lukuvuonna (Vg1) opiskelija valitsee koulutusohjelman, ja toisena ja kolmantena vuonna (Vg2 ja Vg3) hän valitsee koulutusohjelman ohjelmakokonaisuuksista haluamansa

Korkea-asteen koulutukseen valmentava koulutus on teoriapainotteista ja antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Kun olet suorittanut yleisen korkeakoulukelpoisuuden antavan toisen asteen tutkinnon, voit pyrkiä yliopistoon tai korkeakouluun. Korkea-asteen opintoihin valmistava koulutus kestää kolme vuotta.

Ammatillinen koulutus johtaa erityyppiseen ammatilliseen tutkintoon (fagbrev, svennebrev tai yrkeskompetanse). Jos valitset ammatillisen koulutuksen, voit siis siirtyä työelämään tutkinnon suoritettuasi. Koulutusta annetaan yleensä kahden vuoden ajan oppilaitoksessa ja kahden vuoden ajan työpaikalla. Voit myös suorittaa lisäopintoja, jotka antavat sinulle yleisen korkeakoulukelpoisuuden ja siten mahdollisuuden hakea korkea-asteen koulutukseen.

Miten haen toisen asteen koulutukseen?

Yleinen hakuaika päättyy 1. maaliskuuta. Opiskelupaikkaa voivat yleensä hakea vain Norjan väestörekisteriin kuuluvat henkilöt. Haku tapahtuu Vigo-hakuportaalin kautta. Jos sinulla ei ole norjalaista henkilötunnusta, ota yhteyttä sen maakunnan hakuviranomaisiin, jossa sijaitsevaan oppilaitokseen aiot hakea.

Toisen asteen koulutukseen hakevalta ei edellytetä norjan kielen taitoa. Jos olet suorittanut aiemmin jonkin norjalaisen oppiaineen oppimäärää vastaavan oppimäärän tai jos olet suorittanut jonkin norjalaisen oppiaineen oppimäärään rinnastettavissa olevan tai sitä laajemman oppimäärän, nämä opinnot voidaan hyväksilukea osaksi norjalaisia toisen asteen opintojasi. Hae opintojen hyväksilukemista norjalaisesta oppilaitoksestasi.

Jos olet suorittanut hyväksytysti ulkomailla norjalaista toisen asteen ensimmäistä ja/tai toista lukuvuotta (Vg1 ja/tai Vg2) vastaavan lukuvuoden, voit hakea maakunnasta ulkomailla suoritetun lukuvuoden sisällyttämistä norjalaiseen toisen asteen koulutukseesi. Tämä koskee kaikkia toisen asteen koulutusohjelmia.

Jos olet oppisopimuskoulutuksessa jossain toisessa Pohjoismaassa, sinulle ei taata oppisopimuspaikkaa Norjasta. Joudut siis hakemaan koulutukseen samalla tavoin kuin muutkin oppisopimuskoulutukseen pyrkivät tai etsimään oppisopimuspaikan Norjasta oma-aloitteisesti.

Jos olet Norjan kansalainen ja haluat toisen asteen koulutukseen johonkin toiseen Pohjoismaahan 

Jos olet Norjan kansalainen ja haluat suorittaa toisen asteen koulutuksen joko kokonaan tai osittain jossain toisessa Pohjoismaassa, voit saada Norjan valtion opintolainarahastosta (Lånekassen) tukea opintoihisi, mikäli opiskelet Norjan opintotukiviranomaisten hyväksymässä oppilaitoksessa.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.