Toisen asteen koulutus Norjassa

Students in highschool classroom
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Tältä sivulta saat tietoa toisen asteen koulutusjärjestelmästä ja opiskelijavalinnoista Norjassa.

Norjassa kaikilla peruskoulun tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaneilla nuorilla on lakisääteinen oikeus kolmivuotiseen toisen asteen koulutukseen. Koulutus on vapaaehtoinen, ja sen rahoittamisesta vastaavat maakunnat. Muista Pohjoismaista tulevat nuoret voivat hakea koulutukseen samoilla ehdoilla kuin norjalaiset peruskoululaiset.

Kenellä on oikeus toisen asteen koulutukseen?

Kaikilla peruskoulun tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaneilla on oikeus hakea toisen asteen koulutukseen. Nuorten koulutustakuuta kutsutaan Norjassa nimellä ungdomsrett. Nuori voi hakea kolmeen eri koulutukseen, ja hän on oikeutettu yhteen hakemastaan kolmesta ensimmäisen vuosikurssin aloituspaikasta. Lisäksi hänellä on koulutusohjelmasta riippuen oikeus joko kahden tai kolmen vuoden mittaiseen erikoistumis- ja harjoittelujaksoon. Opiskelupaikkaa voi halutessaan myös vaihtaa. Opiskeluoikeusaikaasi pidennetään tällöin siten, että ehdit suorittaa uuden tutkinnon loppuun. Voit aloittaa opintosi ungdomsrett-koulutustakuun piiriin kuuluvassa koulutuksessa viimeistään sinä lukuvuonna, joka alkaa samana vuonna, jolloin täytät 24. Sinulla on oikeus ainoastaan yhteen toisen asteen tutkintoon. Toisen asteen tutkinnon suoritettuasi et siis ole oikeutettu uuteen toisen asteen opiskelupaikkaan.

Kaikilla peruskoulun tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaneilla aikuisilla, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa, on oikeus toisen asteen opiskelupaikkaan siitä vuodesta alkaen, jolloin he täyttävät 25 vuotta. Aikuisten koulutustakuuta kutsutaan Norjassa nimellä voksenrett. Aikuiskoulutuksen organisointia, opiskelijavalintoja ja koulutukseen hakemista koskevat säännöt vaihtelevat maakunnittain. Ota siis yhteyttä aikuiskoulutusviranomaiseen siinä maakunnassa, jossa aiot hakea koulutukseen.

Pohjoismaan kansalaisilla on oikeus suorittaa toisen asteen koulutus jossain toisessa Pohjoismaassa, esimerkiksi Norjassa. Tämän oikeuden takaa Pohjoismaiden välinen sopimus lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä, jonka nojalla maat tunnustavat vastavuoroisesti toistensa tarjoaman toisen asteen koulutuksen. Sopimuksen mukaan Pohjoismaan kansalainen voi hakea toisen Pohjoismaan tarjoamaan toisen asteen koulutukseen samoilla ehdoilla kuin oman maan kansalaiset.

Minkälaista toisen asteen koulutusta on tarjolla?

Toisen asteen oppilaitoksissa on sekä korkea-asteen opintoihin että ammattiin valmistavia opinto-ohjelmia. Ennen opintojen alkamista ensimmäisenä lukuvuonna (Vg1) opiskelija valitsee koulutusohjelman, ja toisena ja kolmantena vuonna (Vg2 ja Vg3) hän valitsee koulutusohjelman ohjelmakokonaisuuksista haluamansa

Muista Pohjoismaista tulevat nuoret voivat hakea Norjassa sekä julkisiin että yksityisiin toisen asteen oppilaitoksiin (friskole, julkiseen tukeen oikeutettu yksityinen oppilaitos).

Korkea-asteen koulutukseen valmistavat koulutusohjelmat

Korkea-asteen opintoihin valmentava koulutus on teoriapainotteista yleissivistävää koulutusta, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Tutkinnon suoritettuasi voit pyrkiä yliopistoon tai korkeakouluun. Korkea-asteen opintoihin valmistava koulutus kestää kolme vuotta.

Ammatilliset koulutusohjelmat

Ammatillinen koulutus johtaa ammatilliseen tutkintoon (fagbrev, svennebrev tai yrkeskompetanse). Jos valitset ammatillisen koulutuksen, voit siirtyä työelämään heti tutkinnon suoritettuasi. Koulutusta annetaan yleensä kahden vuoden ajan oppilaitoksessa ja kahden vuoden ajan työpaikalla. Voit myös suorittaa lisäopintoja, jotka antavat sinulle yleisen korkeakoulukelpoisuuden ja siten mahdollisuuden hakea korkea-asteen koulutukseen.

Miten haet toisen asteen koulutukseen?

Yleinen hakuaika päättyy 1. maaliskuuta. Opiskelupaikkaa voivat yleensä hakea vain Norjan väestörekisteriin kuuluvat henkilöt. Haku tapahtuu Vigo-hakuportaalin kautta. Jos sinulla ei ole norjalaista henkilötunnusta, ota yhteyttä hakuviranomaisiin siinä maakunnassa, jossa sijaitsevaan oppilaitokseen aiot hakea.  

Toisen asteen koulutukseen hakevalta ei edellytetä norjan kielen taitoa. Jos olet suorittanut aiemmin jonkin norjalaisen oppiaineen oppimäärää vastaavan oppimäärän tai jos olet suorittanut jonkin norjalaisen oppiaineen oppimäärään rinnastettavissa olevan tai sitä laajemman oppimäärän, nämä opinnot voidaan hyväksyä osaksi norjalaisia toisen asteen opintojasi. Hae opintojen hyväksilukemista norjalaisesta oppilaitoksestasi.

Jos olet suorittanut hyväksytysti ulkomailla norjalaista toisen asteen ensimmäistä ja/tai toista lukuvuotta (Vg1 ja/tai Vg2) vastaavan lukuvuoden, voit hakea maakunnasta ulkomailla suoritetun lukuvuoden sisällyttämistä norjalaiseen toisen asteen koulutukseesi. Tämä koskee kaikkia toisen asteen koulutusohjelmia.

Jos olet oppisopimuskoulutuksessa jossain toisessa Pohjoismaassa, sinulle ei taata oppisopimuspaikkaa Norjasta. Joudut siis hakemaan koulutukseen samalla tavoin kuin muutkin oppisopimuskoulutukseen pyrkivät tai etsimään oppisopimuspaikan Norjasta oma-aloitteisesti.

Jos olet Norjan kansalainen ja haluat toisen asteen koulutukseen johonkin toiseen Pohjoismaahan

Jos olet Norjan kansalainen ja haluat suorittaa toisen asteen koulutuksen joko kokonaan tai osittain jossain toisessa Pohjoismaassa, voit saada Norjan valtion opintolainarahastosta (Lånekassen) tukea opintoihisi, mikäli opiskelet Norjan opintotukiviranomaisten hyväksymässä oppilaitoksessa.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.