Dansk skatt

Skat i Danmark
Läs här om när du ska betala skatt i Danmark och om hur det danska skattesystemet är inrättat.

Om du bor eller arbetar i Danmark är du skattepliktig i Danmark.

Du kan antingen vara "fullt skattepliktig" eller "begränsat skattepliktig". Du kan läsa mer om dessa begrepp på Nordisk eTax som är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna.

Skatten i Danmark

I Danmark är skattesystemet progressivt. Det vill säga att ju mer du tjänar, desto högre procentandel betalar du i direkt skatt.

Skatten består av statsskatterna:

 • Grundskatt (bundskat)
 • Toppskatt (topskat)
 • Hälsobidrag (sundhedsbidrag): Hälsobidraget utgör 2018 1 procent och beräknas utifrån den skattepliktiga inkomsten. Hälsobidraget avskaffas från och med 2019.
 • Arbetsmarknadsbidrag (arbejdsmarkedsbidrag): Arbetsmarknadsbidraget är 8 procent och dras av din löneinkomst innan de övriga skatterna beräknas.

Utöver de statliga skatterna finns det:

 • Kommunalskatt: Skatten varierar från kommun till kommun. Kommunalskatten beräknas på din skattepliktiga inkomst.
 • Kyrkoskatt om du är medlem i Folkekirken.
 • Egendoms- och egendomsvärdeskatt om du äger en bostad.

Det finns en översikt över aktuella skattesatser på Nordisk eTax.

  Olika slags inkomst

  I Danmark skiljer skatteväsendet mellan olika typer av inkomst:

  A-inkomst

  A-inkomst är till exempel lön, dagpenning, pensioner, honorar, semesterersättning och statens studiestöd.

  När A-inkomst utbetalas till dig har din arbetsgivare eller den offentliga myndigheten som utbetalar beloppet skött om att det har betalats A-skatt av beloppet.

  Om du är allmän löntagare, betalar du också skatt på personlig inkomst som till exempel underhållsbidrag och på kapitalinkomst, till exempel ränteintäkter och hyresinkomster, tillsammans med A-skatten.

  B-inkomst

  B-inkomst är till exempel honorarintäkter från föredragsverksamhet. När B-inkomst utbetalas till dig, får du hela beloppet.

  Skattepliktig inkomst

  I skatteberäkningen ingår både den personliga inkomsten och kapitalinkomsterna. Dessutom beaktas olika avdrag, som till exempel utgifter för fackföreningsavgift eller till A-kassan och utgifter för arbetsresor. Skattestyrelsen beräknar också automatiskt ett avdrag, beskæftigelsesfradraget.

  Personlig inkomst

  Personlig inkomst består av lön, dagpenning, pension, stipendier från SU-styrelsen, honorar, legat, underhållsbidrag samt värdet av fri bostad, telefon, firmabil och andra personalförmåner.

  Från den personliga inkomsten kan man dra av ett personavdrag. 

  Bidrag till pensionsprogram som arbetsgivaren administrerar har redan dragits av från den lön som står på upplysningssedeln.

  Upplysningssedeln får du en gång om året av din arbetsgivare eller från det ställe som betalar ut dina pengar.

  Kapitalinkomst

  Kapitalinkomst består av både intäkter och utgifter. Du ska betala skatt på intäkterna.

  Dessa är till exempel ränteinkomster på pengar som du har på banken, ränteinkomster på obligationer och pantbrev, uthyrning av egendom, nettohyresinkomster för uthyrning av sommarhus och rum samt fördelning från investeringsföreningar.

  Utgifter är bland annat ränteutgifter på skuld till realkreditinstitut, penninginstitut, pantbrev, studielån och övriga skulder. Dem kan du dra av i beskattningen.

  Dina ränteutgifter är antecknade i skattebeslutet.

  Skattebeslut (årsopgørelse)

  Skattestyrelsen gör upp skattebeslutet utifrån upplysningar från din arbetsgivare, penninginstitut och realkreditinstitut, men också upplysningar från dig själv, om du har infört något via ”Tidlig indberetning” i tjänsten TastSelv mellan 1 februari och 18 februari. Om du vill ändra upplysningarna i ditt skattebeslut, ska du meddela dem till Skattestyrelsen. Därefter får du ett nytt skattebeslut.

  Skat och utlandet

  Om du flyttar till eller från Danmark, eller om du är gränsarbetare och antingen bor eller arbetar i Danmark, kan du läsa mer om bland annat skatt och skattekort på skat.dk:s sida om internationella situationer.

  Mer information

  Du kan läsa mer om skatt i Danmark på skat.dk. Observera att all kontakt med Skattestyrelsen ska ske elektroniskt eller via telefon. Du får inte betjäning på ett skattecenter utan att ha avtalat om det på förhand.

  Du kan läsa om skatt i de nordiska länderna och om det nordiska avtalet för att undvika dubbelbeskattning på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.