Skattar í Danmörku

Skat i Danmark
Hér finnurðu upplýsingar um hvenær þú greiðir skatta í Danmörku og um tilhögun danska skattakerfisins.

Ef þú býrð eða starfar í Danmörku berðu skattskyldu í Danmörku.

Þú berð ýmist „almenna“ eða „takmarkaða“ skattskyldu. Þú getur lesið meira á Nordisk eTax-vefgáttinni sem rekin er í samstarfi skattyfirvalda á Norðurlöndunum.

Skattur í Danmörku

Danska skattkerfið er framsækið. Það þýðir að eftir því sem tekjur þínar aukast hækkar sá hundraðshlutur sem þú greiðir í beina skatta.

Tekjuskattur til ríkisins er sem hér segir:

 • Grunnskattur
 • Hátekjuskattur
 • Heilbrigðisskattur: Heilbrigðisskattur á árinu 2018 nemur 1% af skattskyldum tekjum. Heilbrigðisskattur fellur niður frá og með árinu 2019.
 • Vinnumarkaðsskattur: Vinnumarkaðsskattur nemur 8% af launatekjum þínum áður en annar skattur er reiknaður út.

Auk tekjuskatts til ríkisins er:

 • Útsvar til sveitarfélaga: Útsvar er mismunandi eftir sveitarfélögum. Útsvar er reiknað út frá skattskyldum tekjum þínum.
 • Kirkjuskattur ef þú ert í þjóðkirkjunni.
 • Eignaskattur ef þú átt húsnæði.

Skattprósentur og fjárhæðir er að finna á vefgáttinni Nordisk eTax.

  Ýmsar tegundir tekna

  Skattyfirvöld í Danmörku greina á milli ólíkra tegunda tekna.

  Launatekjur

  Launatekjur eru til að mynda laun, dagpeningar, lífeyrir, þóknun, orlofsgreiðslur og ríkisstyrkir til náms.

  Þegar atvinnurekandi eða opinber yfirvöld greiða þér laun fyrir vinnu eru þau búin að staðgreiða skatt af upphæðinni.

  Ef þú ert launþegi greiðir þú einnig skatt af séreignartekjum, til að mynda framfærslustyrk og fjármagnstekjum, vaxtatekjum og leigutekjum ásamt staðbundna skattinum.

  Þóknanir

  Þóknanir geta verið greiðslur fyrir fyrirlestra. Þegar þú færð þóknanir greiddar færðu alla upphæðina útborgaða.

  Skattskyldar tekjur

  Skattar eru greiddir af séreignartekjum og fjármagnstekjum. Auk þess eru ýmis útgjöld frádráttarbær til skatts, til að mynda iðgjöld stéttarfélaga og atvinnuleysistryggingasjóðs og vinnutengdur aksturskostnaður. Skattyfirvöld reikna persónuafsláttinn út sjálfkrafa og er hann einnig dreginn frá skatti.

  Séreignartekjur

  Séreignartekjur geta verið laun, dagpeningar, lífeyrir, ríkisstyrkir til náms, þóknanir, sjóðsstyrkir, framfærslustyrkir og verðgildi húsnæðishlunninda, sími, fyrirtækjabíll og önnur starfsmannahlunnindi.

  Persónuafsláttinn geturðu dregið frá séreignartekjum.

  Greiðslur í lífeyrissjóð sem atvinnurekandinn sér um er þegar búið að draga frá launum sem gefin eru upp í launagreiðsluupplýsingum.

  Þú færð launagreiðsluupplýsingar einu sinni á ári frá atvinnurekandanum eða þeim aðila sem greiðir þér laun.

  Fjármagnstekjur

  Fjármagnstekjur eru bæði tekjur og útgjöld. Þú greiðir skatt af tekjunum.

  Það geta verið vaxtatekjur af innistæðu í banka, vaxtatekjur af skuldabréfum og veðbréfum, leigutekjur af fasteign, nettóleigutekjur af sumarhúsi eða herbergi og úthlutun úr fjárfestingarfélögum.

  Útgjöldin geta verið vaxtagjöld vegna skulda í veðlánastofnunum eða fjármálastofnunum, veðbréfa, námslána eða annarra skulda. Þau geturðu dregið frá til skatts.

  Vaxtagjöldin eru gefin upp á álagningarseðlinum.

  Álagningarseðill

  Skattayfirvöld leggja opinber gjöld sem byggjast á upplýsingum frá atvinnurekanda þínum, banka og veðlánastofnun, en einnig rafrænum upplýsingum sem þú hefur gefið, svonefnt „Tidlig indberetning“, gegnum TastSelv á tímabilinu 1. febrúar til 18. febrúar.Ef þú vil breyta upplýsingum á álagningarseðli ber að tilkynna það til skattyfirvalda.Ef einstaklingar eru með breytingar á skattskýrslu skulu þeir sjálfir gera SKAT viðvart. Í framhaldinu færðu nýjan álagningarseðil.

  Skattar og útlönd

  Ef þú flytur til eða frá Danmörku, eða ef þú ert að vinna á landamærum og annað hvort býrð eða starfar í Danmörku, getur þú lesið meira um meðal annars skatta og skattkort á heimasíðu SKAT um útlönd.

  Nánari upplýsingar

  Nánari upplýsingar um skatt í Danmörku er að finna á vefnum skat.dk. Einungis er hægt að hafa samband við skattyfirvöld rafrænt eða símleiðis. Engin afgreiðsla er hjá skattyfirvöldum nema þú hafir pantað tíma fyrirfram.

  Nánari upplýsingar um skatt á Norðurlöndum og norræna tvísköttunarsamninga er að finna á norrænu skattavefgátinni Nordisk eTax.

  Samband við yfirvöld
  Spurning til Info Norden

  Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

  ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

  Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
  Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna