Nordiskt-baltiskt samarbete för digital identitet banar väg för enklare tjänster över gränserna

15.05.24 | Nyhet
Identity Matching
Fotograf
Greta Hoffman/Pexels
En ny rapport från det nordisk-baltiska eID-samarbetet (NOBID) beskriver hur samarbete kring digital identitet kan revolutionera tillgången till offentliga och privata tjänster över gränser i Europa. Ambitionerna att skapa sömlös digital infrastruktur gör att hela regionen står inför digitala utmaningar och möjligheter.

Rapporten är resultat av omfattande analys och samarbete mellan experter från de nordiska och baltiska länderna och den belyser statusen för digital identitet och identitetsmatchning över gränser. Genom nära samarbete har man identifierat gemensamma utmaningar och lösningar som kan förstärka regionens ställning som en digital föregångare.

En av rapportens centrala slutsatser är behovet av bättre identitetsmatchning för att hantera utmaningarna med gränsöverskridande digital identitet. Detta omfattar bland annat utbyte av e-recept och erkännande av yrkesutbildningar, som båda är väsentliga för mobilitet på arbetsmarknaden och för offentliga tjänster.

Identitetsmatchning är avgörande för att uppnå meningsfull gränsöverskridande användning av elektroniska identitetshandlingar och för att möjliggöra problemfri mobilitet över gränser i den nordisk-baltiska regionen. 

Dan Koivulaakso, chef för Nordiska ministerrådets avdelning för tillväxt och klimat.

- Identitetsmatchning är avgörande för att uppnå meningsfull gränsöverskridande användning av elektroniska identitetshandlingar och för att möjliggöra problemfri mobilitet över gränser i den nordisk-baltiska regionen. Rapporten ger en analys av de nuvarande lösningarna i regionen och visar på framtida möjligheter för vidare digital integration i Norden och Baltikum, säger Dan Koivulaakso, chef för Nordiska ministerrådets avdelning för tillväxt och klimat.

Rapporten understryker även vikten av att uppdatera och harmonisera eIDAS-förordningen som reglerar elektronisk identifiering och betrodda tjänster inom EU. En uppdaterad förordning kan förstärka förtroendet för och användningen av elektronisk identitet över landsgränser.

Som ett led i detta arbete har NOBID grundat en arbetsgrupp som fokuserar på identitetsmatchning. Gruppen består av centrala experter från relevanta nordiska och baltiska myndigheter och ministerier och syftar till att dela erfarenheter, etablera bästa praxis och utveckla en gemensam förståelse av regionala utmaningar.

Resultaten i rapporten är avsedda att utgöra en kunskapsbas som kan inspirera och vägleda fortsatt arbete med digital identitet i regionen. Med stöd från konsultföretagen Civitta och SK ID Solutions och tack vare insatserna från regionens experter har NOBID som mål att fortsätta arbeta för en integrerad och hållbar digital framtid för nordiska och baltiska invånare.