Nordisk-baltisk samarbejde om digitalt ID kan forenkle grænseoverskridende serviceydelser

15.05.24 | Nyhed
Identity Matching
Fotograf
Greta Hoffman/Pexels
En ny rapport fra Nordic-Baltic eID collaboration (NOBID) beskriver, hvordan et samarbejde om digitalt ID kan revolutionere adgangen til offentlige og private serviceydelser på tværs af landegrænserne i Europa. Regionens ambition om at udvikle en sømløs digital infrastruktur indebærer en række fælles udfordringer og muligheder.

Rapporten, som er et resultat af omfattende analyser og samarbejde mellem eksperter fra de nordiske og baltiske lande, kaster lys over status for digitalt ID og ID-matching på tværs af landegrænser. Gennem et tæt samarbejde har man identificeret fælles udfordringer og løsninger, som kan styrke regionens position som digital frontløber.

En af de centrale konklusioner i rapporten er, at der er behov for bedre ID-matching for at håndtere udfordringerne med digitalt ID på tværs af landegrænser. Det inkluderer blandt andet udveksling af e-recepter og anerkendelse af erhvervskvalifikationer, som begge er afgørende for bevægeligheden på arbejdsmarkedet og inden for offentlige serviceydelser.

ID-matching er afgørende for at opnå meningsfuld anvendelse af elektronisk ID på tværs af landegrænser og sikre uproblematisk bevægelighed mellem landene i den nordisk-baltiske region. 

Dan Koivulaakso, leder af Nordisk Ministerråds afdeling for vækst og klima.

– ID-matching er afgørende for at opnå meningsfuld anvendelse af elektronisk ID på tværs af landegrænser og sikre uproblematisk bevægelighed mellem landene i den nordisk-baltiske region. Denne rapport indeholder en analyse af de eksisterende løsninger i regionen og udpeger fremtidige løsninger til yderligere digital integration af den nordisk-baltiske region, siger Dan Koivulaakso, leder af Nordisk Ministerråds afdeling for vækst og klima.

Rapporten fremhæver også betydningen af at opdatere og harmonisere eIDAS-forordningen (electronic IDentification, Authentication and trust Services), som regulerer elektronisk identifikation og tillidstjenester i EU. En opdateret forordning vil styrke tilliden til og brugen af elektroniske identiteter på tværs af landegrænser.

I forbindelse med dette arbejde har NOBID etableret en arbejdsgruppe, som fokuserer på ID-matching. Gruppen består af centrale eksperter fra myndigheder og ministerier i Norden og Baltikum og har til formål at udveksle erfaringer, definere best practice og opnå en fælles forståelse af de regionale udfordringer.

Konklusionerne i rapporten skal fungere som en vidensbase, der kan inspirere og fungere som rettesnor for det videre arbejde med digitalt ID i regionen. Med støtte fra rådgivningsfirmaerne Civitta og SK ID Solutions og takket være indsatser fra regionens eksperter går NOBID målrettet efter også fremover at fremme en integreret og bæredygtig fremtid for borgerne i Norden og Baltikum.