Nordisk-baltisk samarbeid om elektronisk ID åpner for enklere tjenester over grensene

15.05.24 | Nyhet
Identity Matching
Fotograf
Greta Hoffman/Pexels
En ny rapport fra det nordisk-baltiske samarbeidet om e-ID (NOBID) beskriver hvordan samarbeid om elektronisk ID kan revolusjonere tilgangen til offentlige og private tjenester p tvers av grensene i Europa. Med ambisjoner om skape en smls digital infrastruktur str regionen overfor felles digitale utfordringer og muligheter.

Rapporten, som er resultat av omfattende analyser og samarbeid mellom eksperter fra Norden og Baltikum, belyser statusen for elektronisk ID og identitetsmatching over landegrensene. Ved hjelp av tett samarbeid har man identifisert felles utfordringer og løsninger som kan styrke regionens posisjon som en digital pioner.

En av hovedkonklusjonene i rapporten er behovet for bedre identitetsmatching for å takle utfordringene ved elektronisk ID på tvers av grenser. Dette omfatter, blant annet, utveksling av e-resepter og anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner, to ting som er av sentral betydning for bevegelighet på arbeidsmarkedet og i offentlige tjenester.

Identitetsmatching er avgjørende for å oppnå meningsfull bruk av elektronisk ID på tvers av grensene, og for å sørge for friksjonsfri mobilitet over grensene i den nordisk-baltiske regionen. 

Dan Koivulaakso, sjef for avdelingen for vekst og klima i Nordisk ministerrd.

– Identitetsmatching er avgjørende for å oppnå meningsfull bruk av elektronisk ID på tvers av grensene, og for å sørge for friksjonsfri mobilitet over grensene i den nordisk-baltiske regionen. Denne rapporten gir en analyse av eksisterende løsninger i regionen og peker på framtidige muligheter for ytterligere digital integrering av den nordisk-baltiske regionen, sier Dan Koivulaakso, sjef for avdelingen for vekst og klima i Nordisk ministerråd.

Rapporten påpeker også hvor viktig det er å oppdatere og harmonisere eIDAS-forordningen (electronic Identification, Authentication and trust Services), som regulerer elektronisk identitet og tillitstjenester i EU. En oppdatert forordning vil kunne styrke tilliten til og bruken av elektronisk ID på tvers av landegrenser.

Som del av dette arbeidet har NOBID nedsatt en arbeidsguppe som fokuserer på identitetsmatching. Gruppa består av sentrale eksperter fra relevante nordiske og baltiske virksomheter og departementer, og skal dele erfaringer, etablere beste praksis og utvikle en felles forståelse for regionale utfordringer.

Funnene i rapporten er ment å utgjøre en kunnskapsbase som kan inspirere og veilede videre arbeid med elektronisk ID i regionen. Med støtte fra konsulentselskapene Civitta og SK ID Solutions, og takket være innsatsen til regionens eksperter, vil NOBID fortsette å fremme en integrert og bærekraftig digital framtid for innbyggerne i Norden og Baltikum.