Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit keskittyvät kansainväliseen ilmastotyöhön

11.05.23 | Uutinen
Miljøministrene på Island

Fællesfoto fra miljø- og klimaministrenes møde i Borgarfjörður i Island, maj 2023.

Valokuvaaja
Golli
Kansainväliset foorumit ja neuvottelut olivat keskiössä, kun Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit tapasivat Islannin Borgarfjörðurissa tällä viikolla. Päiväjärjestyksessä oli myös muita aiheita, jotka ovat tärkeitä pohjoismaisen ja kansainvälisen ilmastotyön kannalta.

Vihreät merikäytävät, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, kansainväliset muovineuvottelut, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ennen kaikkea COP28-ilmastoneuvottelut olivat kaikki isoja ja tärkeitä päiväjärjestyksen kohtia, kun Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit pitivät vuoden 2023 ensimmäisen kokouksensa. Pohjoismaat ovat yhtä mieltä siitä, että tavoitetasoa on nostettava ja sanamuotoja tiukennettava ympäristö- ja ilmastoalan kansainvälisissä neuvotteluissa. Tässä onnistuminen vaatii pohjoismaista yhteistyötä.

– Pohjoismaiden välinen ilmastoyhteistyö on tärkeää ja tehokasta. Meillä on tarjota vihreitä ratkaisuja tuulivoimasta maalämpöön ja hiilidioksidin varastoinnista vihreään merenkulkuun, ja meitä myös kuunnellaan maailmalla, sanoo Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri Guðlaugur Þór Þórðarson.

Meillä on tarjota vihreitä ratkaisuja tuulivoimasta maalämpöön ja hiilidioksidin varastoinnista vihreään merenkulkuun, ja meitä myös kuunnellaan maailmalla.

Guðlaugur Þór Þórðarson, Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri

EU:n 55-valmiuspaketti pohdittavana

Ministerit pohtivat EU:n 55-valmiuspakettia, joka vaikuttaa kaikkiin Pohjoismaihin ja mahdollistaa tehokkaan yhteistyön yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

– EU osoittaa 55-valmiuspakettilla globaalia johtajuutta ilmastoalalla. Olen tyytyväinen päivän aikana käymäämme hedelmälliseen keskusteluun Pohjoismaiden haasteista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät lakipaketin kansalliseen täytäntöönpanoon, toteaa Ruotsin ympäristö- ja ilmastoministeri Romina Pourmokhtari.

COP26:n lupauksia toteuttamassa

Lisäksi keskusteltiin Pohjoismaiden merenkulkualan hiilestä irtautumisesta eli käytännössä vihreiden merikäytävien käyttöönotosta. Kaikki Pohjoismaat allekirjoittivat Glasgow’n COP26-kokouksessa Clydebank-julistuksen, jossa sitoudutaan muun muassa perustamaan globaalilla tasolla kuusi vihreää merikuljetusyhteyttä. Pohjoismaiden ministerit päättivät Oslon-kokouksessaan toukokuussa 2022, että maiden satamien välille perustettaisiin käytäviä päästötöntä merenkulkua varten. Norja on ottanut vetovastuun jatkotyöstä, ja se esitteli kokouksessa etenemissuunnitelman ja pilottitutkimuksen, jotka osoittavat vihreiden käytävien potentiaalin.

– Nollapäästöiseen merenkulkuun siirtyminen tarkoittaa ilmastoa säästävään polttoaineeseen siirtymistä. Pyrimme ratkaisemaan haasteen yhteispohjoismaisesti yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Tänään esitelty pilottihanke osoittaa, että edellytykset Pohjoismaiden väliselle päästöttömälle merenkululle ovat otolliset. Seuraavana askeleena on etsiä konkreettisia ratkaisuja, joilla potentiaali lunastetaan, sanoo Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Espen Barth Eide.

Edellytykset Pohjoismaiden väliselle päästöttömälle merenkululle ovat otolliset. Nyt on aika etsiä konkreettisia ratkaisuja, joilla potentiaali lunastetaan.

Espen Barth Eide, Norjan ympäristö- ja ilmastoministeri

Sopeutumistoimia ja pohjoismaisia ratkaisuja

Ministerikokouksen muita aiheita olivat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien ratkaisujen käyttöönotto sekä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointimenetelmät. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten vihreän energian tarve kasvaa koko ajan. Tutkijat, asiantuntijat ja muut sidosryhmät koko Pohjolasta kohtasivat Islannissa huhtikuussa pidetyssä NOCCA-konferenssissa, jossa luotiin tilannekuva Pohjolan kaupunkien ja kuntien etenemisestä sopeutumistyössä.

Konferenssin tulokset esiteltiin ministereille, ja niitä hyödynnetään tulevassa pohjoismaisessa ja EU-tason sopeutumistyössä. Toiveena on, että pohjoismaisista kokemuksista ja työtavoista olisi hyötyä myös muualla maailmassa.

Konferenssissa pohdittiin muun muassa lainsäädännöllisiä haasteita, jotka liittyvät rajat ylittäviin ilmastoriskeihin (TRC), ja ministerit merkitsivät asian tiedoksi.