De nordiske ministre for miljø- og klima har internationalt klimaarbejde i fokus

11.05.23 | Nyhed
Miljøministrene på Island

Fællesfoto fra miljø- og klimaministrenes møde i Borgarfjörður i Island, maj 2023.

Fotograf
Golli

Mødet blev holdt på hotel Hamar i Borgarfjörður i Island.

Det var især de internationale fora og forhandlinger, der fyldte, da de nordiske ministre for miljø- og klima mødtes i Borgarfjörður i Island i denne uge. Men også andre emner med høj relevans for klimaarbejdet i Norden såvel som internationalt var på dagsordenen.

Grønne skibskorridorer, karbonfangst og -lagring, de globale plastforhandlinger, klimatilpasning og ikke mindst klimaforhandlingerne ved COP28 var alle store og vægtige dagsordenspunkter ved klima- og miljøministrenes første møde i 2023. De nordiske lande deler indstillingen om at øge ambitionsniveauet og styrke sproget i de internationale forhandlinger på klima- og miljøområdet, og det er et arbejde, der kræver nordiske samarbejde for at lykkes.

- Samarbejde mellem de nordiske landene i klimaspørgsmål er både vigtig og effektivt. Vi kan tilbyde grønne løsninger, fra vindkraft til jordvarme, fra karbonfangst til grøn skibsfart – og vi bliver lyttet til internationalt, siger Islands minister for miljø, energi og klima, Guðlaugur Þór Þórðarson.

Vi kan tilbyde grønne løsninger, fra vindkraft til jordvarme, fra karbonfangst til grøn skibsfart – og vi bliver lyttet til internationalt.

Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima

Et kig mod EU og Fit for 55

Ministrene drøftede EUs lovpakke 'Fit for 55', der kommer til at påvirke alle de nordiske lande og som giver gode muligheder for at samarbejde effektivt om at indfri de fælles ambitioner.

- Med lovpakken Fit for 55 udviser EU globalt lederskab på klimaområdet. Jeg er glad for dagens frugtbare diskussion om både muligheder og udfordringer for de nordiske lande, når reglerne nu skal implementeres i vores respektive lande, siger Sveriges klima- og miljøminister, Romina Pourmokhtari.

Leverer på løfter fra COP26

Dekarbonisering af den nordiske skibsfartssektor, navnlig implementering af grønne skibskorridorer i Norden, blev også diskuteret. Under COP26 i Glasgow underskrev alle de nordiske lande Clydebank deklarationen, hvor man blandt andet forpligtede sig til at levere seks grønne skibsfartsruter på globalt plan. I maj 2022 besluttede de nordiske ministre på et møde i Oslo, at der skulle etableres korridorer for emissionsfri skibsfart mellem havne i Norden. Norge har taget lederskab på det videre arbejde, og fremlagde et vejkort og en pilot-studie, som viser potentialet for grønne korridorer i Norden, for sine kollegaer.

- Overgangen til nuludslips skibsfart er overgangen til klimavenligt brændstof. Den opgave skal vi løse sammen i Norden i samarbejde med erhvervslivet. Pilotprojektet, som blev fremlagt i dag, viser, at betingelserne er gunstige for emissionsfri skibsfart mellem de nordiske lande. Næste skridt er at finde konkrete løsninger til at realisere potentialet, siger Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Betingelserne er gunstige for emissionsfri skibsfart mellem de nordiske lande. Nu er det tid til at finde konkrete løsninger til at realisere potentialet.

Espen Barth Eide, Norges klima- og miljøminister

Klimatilpasning og nordiske løsninger

På dagsordenen var også implementering af klimatilpasningsløsninger ligesom metoder for opsamling og lagring af karbon og det stigende behov for grøn energi blev diskuteret. I april gjorde forskere, eksperter og andre interessenter fra hele Norden status på klimatilpasningsarbejdet i regionens byer og kommuner ved konferencen NOCCA i Island.

Resultaterne fra konferencen blev fremlagt for ministrene og tages med i det videre arbejde med klimatilpasning på både Nordisk og EU-niveau. Forhåbningen er, at de nordiske erfaringer og måder at arbejde med klimatilpasning på, kan gøre nytte også i andre dele af verden.

På konferencen blev blandt andet de lovgivningsmæssige udfordringer forbundet med grænseoverskridende klimarisici (TRC) drøftet og ministrene tog dette til efterretning.