De nordiska ministrarna för miljö och klimat har internationellt klimatarbete i fokus

11.05.23 | Nyhet
Miljøministrene på Island

Fællesfoto fra miljø- og klimaministrenes møde i Borgarfjörður i Island, maj 2023.

Fotograf
Golli

Mötet hölls på hotell Hamar i Borgarfjörður på Island.

Det var särskilt internationella forum och förhandlingar som upptog diskussionerna när de nordiska ministrarna för miljö och klimat möttes i Borgarfjörður på Island denna vecka. Men även andra ämnen med hög relevans för klimatarbetet i Norden såväl som internationellt fanns på dagordningen.

Gröna skeppskorridorer, fångst och lagring av koldioxid, de globala plastförhandlingarna, klimatanpassning och inte minst klimatförhandlingarna vid COP28 var alla stora och viktiga punkter på agendan vid klimat- och miljöministrarnas första möte 2023. De nordiska länderna delar inställningen att ambitionsnivån ska höjas och språket förstärkas i de internationella förhandlingarna på klimat- och miljöområdet, och det är ett arbete som kräver nordiskt samarbete för att lyckas.

- Samarbete mellan de nordiska länderna i klimatfrågor är både viktigt och effektivt.
Vi kan erbjuda gröna lösningar, från vindkraft till bergvärme, från koldioxidfångst till grön skeppsfart – och man lyssnar på oss internationellt, säger Islands minister för miljö, energi och klimat, Guðlaugur Þór Þórðarson.

Vi kan erbjuda gröna lösningar, från vindkraft till bergvärme, från koldioxidfångst till grön skeppsfart – och man lyssnar på oss internationellt.

Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister för miljö, energi och klimat

En titt på EU och Fit for 55

Ministrarna dryftade EU:s lagpaket ”Fit for 55” som kommer att påverka alla de nordiska länderna och ger goda möjligheter att samarbeta effektivt om att infria de gemensamma ambitionerna.

- Med lagpaketet Fit for 55 uppvisar EU globalt ledarskap på klimatområdet. Jag är glad över dagens fruktbara diskussion om både möjligheter och utmaningar för de nordiska länderna, när reglerna nu ska implementeras i våra respektive länder, säger Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Levererar på löftet från COP26

Dekarbonisering av den nordiska sjöfartssektorn, särskilt implementering av gröna skeppskorridorer i Norden, diskuterades också. Under COP26 i Glasgow underskrev alla de nordiska länderna Clydebankdeklarationen, där man bland annat förpliktade sig till att skapa sex gröna sjöfartsrutter på globalt plan. I maj 2022 beslöt de nordiska ministrarna på ett möte i Oslo att det skulle etableras korridorer för emissionsfri skeppsfart mellan hamnar i Norden. Norge har tagit ledningen för det fortsatta arbetet, och framlade en vägkarta och en pilotstudie som visar potentialen för gröna korridorer i Norden, för sina kollegor.

- Övergången till skeppsfart med nollutsläpp är övergången till klimatvänligt bränsle. Den uppgiften ska vi lösa tillsammans i Norden i samarbete med näringslivet. Pilotprojektet som presenterades i dag visar att betingelserna är gynnsamma för emissionsfri skeppsfart mellan de nordiska länderna. Nästa steg är att finna konkreta lösningar för att realisera potentialen, säger Norges klimat- och miljöminister Espen Barth Eide.

Betingelserna är gynnsamma för emissionsfri skeppsfart mellan de nordiska länderna. Nu är det dags att finna konkreta lösningar för att realisera potentialen.

Espen Barth Eide, Norges klimat- och miljminister

Klimatanpassning och nordiska lösningar

På dagordningen stod också implementering av klimatanpassningslösningar liksom metoder för uppsamling och lagring av koldioxid och det ökande behovet av grön energi. I april redogjorde forskare, experter och andra intressenter från hela Norden läget för klimatanpassningsarbetet i regionens städer och kommuner vid konferensen NOCCA på Island.

Resultaten från konferensen framlades för ministrarna och tas med i det fortsatta arbetet med klimatanpassning på både nordisk och EU-nivå.
Förhoppningen är att de nordiska erfarenheterna och metoderna för klimatanpassning kan göra nytta även i andra delar av världen.


På konferensen dryftades bland annat de lagstiftningsmässiga utmaningarna förbundna med gränsöverskridande klimatrisker (TRC) och ministrarna tog detta till efterrättelse.