Nordiske støtteordninger

Boligstøtte i Sverige
Les om hvor du kan søke støtte fra det nordiske samarbeidet.

På norden.org kan du søke blant det offisielle nordiske samarbeidets forskjellige tilbud og støtteordninger for å finne den muligheten for finansiering eller annen støtte som passer til ditt prosjekt. Søknadsperiode, støtteform og ansvarlig organisasjon varierer mellom de forskjellige støttemulighetene.

Hvis du har spørsmål om de enkelte støtteformene, bør du kontakte institusjonen eller fondet som deler ut støttemidlene du vil søke.

Kontakt

Se kontaktinformasjon på listen over støtteordninger.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.