Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Jobsøgning på Færøerne

Å søke jobb på Færøyene

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Personnummer  på Færøerne (P-tal)

Personnummer på Færøyene (p-tall)

Bankkonto på Færøerne

Bankkonto på Færøyene

Folkeregistrering på Færøerne

Folkeregistrering på Færøyene

Statsborgerskab på Færøerne

Statsborgerskap på Færøyene

Stemmeret på Færøerne

Stemmerett på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.