Flytte

Her finner du informasjon om å flytte mellom de nordiske landene.

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Personnummer  på Færøerne (P-tal)

Personnummer på Færøyene (p-tall)

Flytte fra Færøerne til udlandet

Flytte fra Færøyene til utlandet

Sprogkurser for tilflyttere til Færøerne

Språkkurs for innflyttere til Færøyene

Rejse med kæledyr til og fra Færøerne

Reise med kjæledyr til og fra Færøyene

Toldregler på Færøerne

Tollregler på Færøyene

Bil på Færøerne

Bil på Færøyene

Folkeregistrering på Færøerne

Folkeregistrering på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.